Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cải cách hành chínhThứ 2, Ngày 02/08/2021, 09:15

QUẬN 6 CHỈ ĐẠO TIẾP TỤC THỰC HIỆN THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC TRONG THỜI GIAN TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP GIÃN CÁCH XÃ HỘI

 

 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn quận 6, ngày 30/7/2021, Ủy ban nhân dân quận ban hành Công văn số 2518/UBND-NV chỉ đạo tiếp tục thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, cụ thể:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm các yêu cầu của UBND thành phố tại Công văn số 2486/UBND-VX và Công văn số 2490/UBND-VX của UBND thành phố.

Thứ 2, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhà nước tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị bố trí không quá 1/3 hoặc thấp 1/3 số lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị; sắp xếp thời gian giãn cách giờ đến trụ sở cơ quan, đơn vị và giờ về; nghiêm túc đeo thẻ công chức, thẻ ngành, thẻ đi đường khi lưu thông trên đường phố. Đặc biệt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhà nước chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị hoặc cấp thẻ công chức, thẻ đi đường không đúng quy định.

Xem chi tiết Công văn số số 2518/UBND-NV của UBND quận 6 TẠI ĐÂY./.

A.H

 


Số lượt người xem: 37Bản in Quay lại
Xem theo ngày: