Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Chủ Nhật, Ngày 23/05/2021, 12:00

THỂ LỆ BẦU CỬ

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỂ LỆ BẦU CỬ

Để thực hiện đúng quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổ bầu cử đề nghị cử tri thực hiện đúng thể lệ bầu cử với các nội dung như sau:

1.                  Nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu

 - Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối ngày 23 tháng 5 năm 2021. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày;

- Khi bầu cử, cử tri phải xuất trình Thẻ cử tri;

 - Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân;

- Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay. Trường hợp cử tri không thể tự gạch phiếu bầu thì nhờ người khác gạch phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào thùng phiếu;

- Cử tri không bầu cho ai trong phiếu bầu cử thì gạch giữa cả dòng chữ họ và tên của người ứng cử mà mình không bầu (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử hoặc gạch xóa hết tên những người ứng cử trong phiếu bầu;

- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử;

- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đề nghị Tổ bầu cử đổi phiếu bầu khác;

- Khi viết xong phiếu bầu, xếp phiếu làm hai, để mặt lá phiếu có đóng dấu vào trong rồi bỏ vào thùng phiếu;

- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri. Thẻ cử tri chỉ có giá trị cho 01 lần bỏ phiếu.

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra;

- Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử;

- Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử;

- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử;

- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác.

 


Số lượt người xem: 15Bản in Quay lại
Xem theo ngày: