Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpChủ Nhật, Ngày 27/09/2020, 10:05

THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TỪ NGÀY 01/7/2020

 

Ngày 13/6/2019, Quốc hội ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, cụ thể như sau:

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thế khai theo tháng, theo quý:

- Đối với trường hợp khai và nộp theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

          Ví dụ: DN A thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng; Tờ khai thuế GTGT của tháng 8/2020 phải nộp chậm nhất là ngày 20/9/2020.

          - Đối với trường hợp khai và nộp theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

          Ví dụ: DN B thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý; Tờ khai thuế GTGT của quý 3/2020 phải nộp chậm nhất là ngày 31/10/2020.

          2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm:

          - Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.

          Ví dụ 1: DN C có năm tài chính từ 01/01 đến 31/12 thuộc đối tượng kê khai quyết toán thuế TNDN; Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm 2020 phải nộp chậm nhất là ngày 31/03/2021.

          Ví dụ 2: DN D có năm tài chính từ 01/04 đến 31/03 thuộc đối tượng kê khai quyết toán thuế TNCN; Tờ khai quyết toán thuế TNCN của năm 2020 phải nộp chậm nhất là ngày 30/06/2021.

          - Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.

          Ví dụ: Ông E thuộc đối tượng trực tiếp quyết toán thuế TNCN; Tờ khai quyết toán thuế TNCN của năm 2020 phải nộp chậm nhất là ngày 30/04/2021.

          - Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

          Ví dụ: Ông F là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán mới ra kinh doanh ngày 01/09/2020; hồ sơ khai thuế khoán của Ông F năm 2020 phải nộp chậm nhất là ngày 10/09/2020. Đối với hồ sơ khai thuế khoán của năm 2021 Ông F phải nộp chậm nhất là ngày 15/12/2020.

          3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

          Ví dụ: Ông G là thành viên góp vốn của DN X, ngày 01/09/2020 Ông G có chuyển nhượng phần vốn góp tại DN X cho Ông H. Vậy Ông G thuộc đối tượng khai thuế theo từng lần phát sinh; Tờ khai thuế TNCN của Ông G phải nộp chậm nhất là ngày 10/09/2020.

                                                                                                          H.N

                                                                                            (Nguồn chi cục thuế Q6)


Số lượt người xem: 140Bản in Quay lại
Xem theo ngày: