Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thứ 4, Ngày 03/06/2020, 16:20

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 7 LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2020-2025

 

          Sáng 29/5/2020, Đảng bộ Phường 7 đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có ông Ngô Thành Luông - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận cùng đại diện ban Đảng, đoàn thể trên địa bàn phường.

       Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 7 đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực, sáng tạo, vượt qua khó khăn thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển theo hướng thương mại – dịch vụ; đẩy mạnh triển khai xây dựng tuyến đường Phạm Văn Chí chuyên về “Thương mại – Dịch vụ” theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận về “Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ giai đoạn 2015-2020”. Qua đó, vận động và hỗ trợ các hộ kinh doanh mới chỉnh trang mặt bằng đảm bảo mỹ quan đô thị và điều kiện phát triển phù hợp theo định hướng của Quận. Doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ hằng năm tăng 28,3%, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp bình quân hàng năm giảm 7,6%. Hoàn thành tốt chương trình Giảm nghèo bền vững, nhất là phát triển các chiều dịch vụ xã hội cơ bản, lấy sức dân chăm lo cho dân cùng với việc vận động mọi nguồn lựcđể giúp đỡ các hộ thoát nghèo, ổn định dần kinh tế. Đến nay, đã kéo giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0.003% và không còn hộ nghèo; chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được quan tâm và chăm lo đa chiều, tiếp cận được nhiều nguồn vốn vay ưu đãi.

    Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị nghiêm túc, trọng tâm là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị. Hằng năm có 300 cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân đăng ký xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo Bác với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực; Đảng ủy phường đã kịp thời biểu dương và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần lan tỏa tích cực giá trị của việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là vai trò nêu gương cán bộ đứng đầu được phát huy; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và cán bộ đảng viên được chú trọng, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, lối sống sai lệch trong từng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa bàn luôn được giữ vững, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao, công tác vận động nhân dân được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

      Phát biểu tại Đại hội, ông Ngô Thành Luông - Phó bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận 6 đã chúc mừng và biểu dương kết quả mà Đảng bộ Phường 7 nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đại Hội tập trung thảo luận để làm rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra từ những hạn chế, yếu kém, khó khăn đã nêu trong báo cáo chính trị, và cần tập trung thảo luận những mục tiêu, phương hướng trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế; công tác quản lý và phát triển đô thị; văn hoá- xã hội; quốc phòng và an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cần phát huy dân chủ, cân nhắc lựa chọn, giới thiệu những đồng chí tiêu biểu, đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn phường để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ phường và chọn những đồng chí bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận là những đồng chí có đủ khả năng tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội và sẽ truyền đạt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội các cấp tại địa phương. 

       Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đại biểu (khuyết 01 đại biểu); bầu 09 đại biểu (trong đó 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên họp lần thứ nhất bầu ông Nguyễn Tấn Nhựt giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường; bà Lê Ngọc Như Chi và ông Trần Đức Thọ giữ chức vụ Phó Bí Thư Đảng ủy.

 Thu Quỳnh


Số lượt người xem: 55Bản in Quay lại
Xem theo ngày: