Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tôn giáoThứ 4, Ngày 02/05/2018, 14:55

TẬP HUẤN LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO NĂM 2016 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Sáng 26/04/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận tổ chức hội nghị tập huấn Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đại diện ban, ngành – đoàn thể quận; đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Tổ quốc, Công an, Hội LHPN, công chức tư pháp, công chức phụ trách công tác tôn giáo 14 phường và người có uy tín trên địa bàn.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó trưởng ban Tôn giáo thành phố (ảnh) đã trình bày những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2018. Luật gồm 9 Chương, 68 Điều, đồng thời nhấn mạnh Luật này mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; giảm thời gian công nhận tổ chức tôn giáo; bổ sung nội dung phong phẩm cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; được tập trung sinh hoạt tôn giáo riêng tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác ở Việt Nam; được mời chức sắc, nhà tu hành là người Việt Nam hoặc người nước ngoài giảng đạo.

Báo cáo viên cũng đã báo cáo nội dung Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo về quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, n giáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các biện pháp thi hành Luật; các trình tự, thủ tục về: cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc, giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo, chấp thuận, đăng ký việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài.

Phòng Tư pháp Quận 6

 


Số lượt người xem: 88Bản in Quay lại
Xem theo ngày: