Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hướng dẫn pháp luậtThứ 4, Ngày 22/02/2017, 13:45

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ

 

       Ngày 08/02/2017 Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 816/TB-SYT công bố Quyết định số 7292/QĐ-BYT ngày 13/12/2016 của Bộ Y Tế về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y Tế kể từ ngày 1/7/2016 theo chuyên đề về điều kiện đầu tư kinh doanh​. Theo đó, các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y Tế biết thực hiện theo đúng quy định.

 

         Toàn văn Quyết định và danh mục có tại bản đính kèm: Thông báo số 816/TB-SYT công bố Quyết định số 7292/QĐ-BYT

                                                                                                                           D.A


Số lượt người xem: 101Bản in Quay lại
Xem theo ngày: