Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tài liệuThứ 4, Ngày 26/10/2016, 15:45

TỜ TRÌNH SỐ 24-TTr/TU NGÀY 07/9/2016 CỦA THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ X VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHỈNH TRANG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GIAI ĐOẠN 2016-2020

 

 

NỘI DUNG CHI TIẾT: TỜ TRÌNH SỐ 24-TTr/TU NGÀY 07/9/2016 


Số lượt người xem: 94Bản in Quay lại
Xem theo ngày: