Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021Thứ 2, Ngày 30/05/2016, 09:30

ỦY BAN BẦU CỬ QUẬN 6 CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

 

 

       

       Chiều ngày 27-5- 2016, Ủy ban bầu cử Quận 6 đã họp, thông qua kết quả bầu cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn quận đã thành công tốt đẹp, thực hiện theo đúng quy định pháp luật, dân chủ, đảm bảo an toàn và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

       Căn cứ Điều 86 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015 và Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 6 khóa X nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban bầu cử Quận 6 ra Nghị quyết số: 51/NQ-UBBC ngày 27 tháng 5 năm 2016 Công bố kết quả bầu cử và danh sách 40 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 6 khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 tại 13 đơn vị bầu cử.

 

Duy An 


Số lượt người xem: 2469Bản in Quay lại
Xem theo ngày: