Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021Thứ 5, Ngày 19/05/2016, 16:40

HỘI THI TÌM HIỂU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

Bài dự thi ky II:

 

Việc tái lập Hội đồng nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung và tại Quận 6 nói riêng sau 07 năm thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (từ năm 2009) là điều cần thiết. Việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở một số địa phương đã góp phần tinh giản bộ máy hành chính đồng thời đề cao vai trò và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, tuy nhiên mặt hạn chế của việc không tổ chức Hội đồng nhân dân là suy giảm vai trò giám sát, trong đó cụ thể là vai trò giám sát của nhân dân bị hạn chế do tổ chức Hội đồng nhân dân đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương cũng như cơ quan nhà nước cấp trên.

 

Tại Quận 6, vai trò của Hội đồng nhân dân thật sự cần thiết, nhất là trong việc giám sát thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn quận – là một trong những nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận nhà. Thời gian qua, quận đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường đầu tư, phát triển quỹ đất cho nhiều dự án, tuy nhiên, một số dự án đã không có tinh khả thi nên không tiếp tục thực hiện theo tiến độ. Do đó, Hội đồng nhân dân trong thời gian tới cần phát huy vai trò giám sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong việc chuyển đổi công năng của các dự án đã ngưng thực hiện để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng, nhất là lộ trình cung cấp nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp.

                                                                                       

Hà My


Số lượt người xem: 682Bản in Quay lại
Xem theo ngày: