Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021Thứ 5, Ngày 19/05/2016, 16:35

HỘI THI TÌM HIỂU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (CÂU HỎI KỲ 2)

 

Bài thi:

 

       Việc tái lập lại Hội đồng nhân dân các cấp nhằm kiện toàn mô hình tổ chức chính quyền địa phương có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực tiễn tại Quận 6, việc thì điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân đã đạt được những yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, tái lập lại Hội đồng nhân dân phù hợp với đại đa số người dân, thông qua Hội đồng nhân dân, người dân mạnh dạn bày tỏ những ý kiến về các vấn đề bức xúc trong xã hội với tổ chức là đại diện cho người dân giám sát hoạt động của chính quyền nhằm nâng cap hiệu lực, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Phạm Thanh Tùng – Ban Quản lý Công viên Quận 6


Số lượt người xem: 624Bản in Quay lại
Xem theo ngày: