Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021Thứ 5, Ngày 19/05/2016, 16:35

DÂN CHỦ TRONG BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

 

       Ngày 6 – 01 – 1946 cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại cả nước, từ  ngày đó đến nay đã trải qua 70 năm, những ký ức về cuộc bầu cử đầu tiên vẫn cứ mãi in đậm trong tâm khảm của những người con đất Việt, vượt qua mọi khó khăn thử thách, Nhân dân Việt Nam đã tự mình nắm lấy lá phiếu lựa chọn người đại diện  cho mình, quyết định vận mệnh của đất nước, của dân tộc .

 

       Sau một thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND, thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương sẽ tái lập lại HĐND các cấp, tôi thấy việc tái lập  lại HĐND là hết sức  cần thiết vì: HĐND là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương, là cơ quan thể hiện trách nhiệm về vai trò “công bộc” của dân, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân, dù được nhân dân tín nhiệm bầu hay không bầu cũng vẫn là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, che chở và đùm bọc.

 

       Trong không khí sôi nổi,tiếp sau của thành công đại hội lần thứ XII của Đảng, cả nước và nhân dân ta đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đó là những thuận lợi hết sức cơ bản nhưng không ít khó khăn đan xen ảnh hưởng đến khí thế và khả năng lảm chủ của nhân dân trong bầu cử. Đó là sự khác nhau về trình độ dân trí,ý thức và tinh thần cách mạng trong các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt có sự tác động của những diễn biến phức tạp trong nhận thức và thực hành dân chủ từ nhiều phía. Có lúc có nơi việc thực hiện dân chủ còn hạn chế hoặc tính hình thức, có tình trạng lợi dụng dân chủ để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ, gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

       Vì vậy, bầu cử ĐB. HĐND là dịp để nhân dân lựa chọn những người có tài có đức gánh vác công việc của đất nước, của Thành phố,của Quận, của Phường; vận đông dân chủ bằng mọi cách, thông qua cả hệ thống chính trị, các hoạt động  gặp gỡ tiếp xúc cử tri… nói chuyện với từng người, nói chuyện với đông người,với nhiều tầng lớp, và kiên trì nói 1 lần chưa hiểu thì nói nhiều lần, nói đi, nói lại,bao giờ người ta hiểu người ta làm  mới thôi. Đồng thời, nhân dân sáng suốt lựa chọn, nhận diện và gạt đi được tất cả những hành vi chạy chọt, tư lợi. Nhân dân tham gia bầu cử đúng với tư cách là người làm chủ đất nước, từ hiệp thương lựa chọn, đề cử, ứng cử, đến khi cầm bút lựa chọn trên lá phiếu bầu của mỗi ứng cử viên. Giữ vững và nâng cao chất lượng dân chủ trong bầu cử, sau bầu cử thì bộ máy nhà nước với các nhân sự mới thể hiện trách nhiệm đã được nhân dân tin yêu lựa chọn, để bộ máy nhà nước thật sự là của dân, do dân, vì Nhân dân, đồng thời xứng đáng với bản chất Nhà nước Xã hội chủ nghĩa.

 

Nguyễn Thị Lưu Ly - Công đoàn Quận ủy Quận 6.


Số lượt người xem: 722Bản in Quay lại
Xem theo ngày: