Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021Thứ 5, Ngày 19/05/2016, 16:00

THÔNG BÁO THỜI GIAN DỰ HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

I. Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021:

 

1. Nơi tổ chức: Hội trường - Ủy ban nhân dân Quận 6

 

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 06/5/2016

 

Địa chỉ: Số 107 Cao Văn Lầu phường 1, quận 6

 

Cử tri các phường: - Từ phường 1 đến phường 5

 - Các tổ chức thành viên

 

2. Nơi tổ chức: Hội trường - Ủy ban nhân dân Quận 6

 

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 07/5/2016

 

Địa chỉ: Số 107 Cao Văn Lầu phường 1, quận 6

 

Cử tri các phường: - Từ phường 6 đến phường 9

 - Các tổ chức thành viên

 

3. Nơi tổ chức: Hội trường – Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

 

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 09/5/2016

 

Địa chỉ: Số 04 Tân Hòa Đông phường 14, quận 6

 

Cử tri các phường: - Từ phường 10 đến phường 14

 - Các tổ chức thành viên

 

4. Nơi tổ chức: Hội trường - Ủy ban nhân dân Quận 6

 

Thời gian: 08 giờ 00 ngày11/5/2016

 

Địa chỉ: Số 107 Cao Văn Lầu phường 1, quận 6

 

Cử tri các phường: Giới nữ

 

5. Nơi tổ chức: Hội trường - Ủy ban nhân dân Quận 6

 

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 06/5/2016

 

Địa chỉ: Số 107 Cao Văn Lầu phường 1, quận 6

 

Cử tri các phường: CBCC-VC, người LĐ, Doanh nghiệp quận 6

 

 

II. Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV:

 

1. Nơi tổ chức: Hội trường - Ủy ban nhân dân Quận 6

 

Thời gian: 13 giờ 30  ngày 12/5/2016

 

Địa chỉ: Số 107 Cao Văn Lầu phường 1, quận 6

 

Cử tri các phường: - Từ phường 1 đến phường 5

       - Các tổ chức thành viên

 

2. Nơi tổ chức: Hội trường trường THPT Mạc Đĩnh Chi

 

      Thời gian: 08 giờ 00 ngày 13/5/2016

 

      Địa chỉ: Số 04 Tân Hòa Đông phường 14, quận 6

 

     Cử tri các phường: - Từ phường 10 đến phường 14

      - Các tổ chức thành viên

 

3. Nơi tổ chức: Hội trường - Ủy ban nhân dân Quận 6

 

     Thời gian: 13 giờ 30 ngày 13/5/2016

 

     Địa chỉ: Số 107 Cao Văn Lầu phường 1, quận 6

 

     Cử tri các phường: Giới nữ

 

4. Nơi tổ chức: Hội trường - Ủy ban nhân dân Quận 6

 

     Thời gian: 08 giờ 00 ngày 14/5/2016

 

     Địa chỉ: Số 107 Cao Văn Lầu phường 1, quận 6

 

    Cử tri các phường: - Từ phường 6 đến phường 9

     - Các tổ chức thành viên

 

5. Nơi tổ chức: Hội trường - Ủy ban nhân dân Quận 6

 

     Thời gian: 13 giờ 30  ngày 16/5/2016

 

     Địa chỉ: Số 107 Cao Văn Lầu phường 1, quận 6

 

    Cử tri các phường: CBCC-VC, người LĐ, Doanh nghiệp quận 6

 

 

A.H


Số lượt người xem: 739Bản in Quay lại
Xem theo ngày: