Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chính sách mớiThứ 2, Ngày 24/08/2015, 13:55

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 

     Ngày 10/8/2015, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Công văn số 2534/UBND-KT về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Quận 6. Theo đó chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban ngành Quận 6 quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Kế hoạch số 2347/KH-UBND ngày 04/5/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2015; Tăng cường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 6 và các đoàn thể quận đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của người dân, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quận. Đội quản lý thị trường 6B phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Quận 6. Ủy ban nhân dân 14 phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên hệ thống loa phát thanh cố định và lưu động, băng rôn, khẩu hiệu... để người dân hiểu, đồng thuận, kiên quyết không tham gia, tích cực tố giác các hoạt động trên; tăng cường phối hợp các ngành chức năng kiểm tra kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý.

 

HÀ NGÂN


Số lượt người xem: 219Bản in Quay lại
Xem theo ngày: