Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quản lý đô thịThứ 7, Ngày 05/06/2010, 11:10

Hội nghị ký kết chương trình liên tịch phối hợp thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia

 

Với mục đích huy động sự tham gia của các tổ chức Hội, đoàn thể và nhân dân địa phương vào việc thực hiện các chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia. Đồng thời nâng cao nhận thức, kiến thức và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở trong việc tổ chức, hướng dẫn, phối hợp toàn dân bảo vệ môi trường và phát triển bền vững theo các kế hoạch đề ra, góp phần duy trì nâng cao chất lượng, hiệu quả mối quan hệ hợp tác giữa Ủy ban MTTQ quận 6 và Phòng Tài nguyên - Môi trường, các ban nghành có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn quận 6.
 

Chiều 19/08/2006, tại hội trường Ủy ban MTTQ đã diễn ra Hôi nghị ký kết chương trình liên tịch giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Phòng Tài nguyên - Môi trường quận 6 về việc phối hợp thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia. Đến dự có : ông Nguyễn Minh Hoàng – Chi cục phó Chi cục bảo vệ Môi trường thành phố; ông Quách Hồng Tuyến - Phó chủ tịch thường trực UBND quận; ông Phạm Thành Nhơn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; bà Diệp Hồng Di - Phó phòng Tài nguyên - Môi trường; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 14 phường .
 

Tại hội nghị, ông Hồng Hoàn Phúc – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ quận và bà Diệp Hồng Di – Phó phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã ký kết liên tịch về việc phối hợp thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia với nội dung : mở rộng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Tích cực tạo điều kiện, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, góp ý xây dựng quy chế, quy ước cộng đồng nhằm thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; Tăng cường đoàn kết cộng đồng, nâng cao hiệu quả chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; Lồng ghép hoạt động bảo vệ môi trường vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” góp phần đa dạng hóa, xã hội hóa hoạt động môi trường ở cơ sở . Đẩy mạnh hoạt động phối hợp kiểm tra của cơ quan chức năng, tăng cường hoạt động giám sát của nhân dân góp phần giảm hoặc tháo gỡ kịp thời những tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột lợi ích giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo vệ môi trường, hình thành ý thức sống thân thiện với môi trường; Tổ chức các sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ, phối hợp biên soạn và cung cấp tài liệu về bảo vệ môi trường nhằm trang bị những kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận cơ sở trong việc tham gia quản lý, triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên .
 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Hoàng yêu cầu phải có kế hoạch và định hướng cụ thể khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đặc biệt ở kênh Tân Hóa – Lò Gốm vì đây là một chương trình trong điểm được Thành phố rất quan tâm, các ban ngành đoàn thể quận, cơ sở cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và nhịp nhàng đặc biệt phải chú trọng công tác tuyên truyền cho người dân.
 
 

 


Số lượt người xem: 260Bản in Quay lại
Xem theo ngày: