Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quản lý đô thịThứ 7, Ngày 05/06/2010, 10:50

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6

 Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 12/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng vi phạm xây dựng và chấn chỉnh công tác quản lý trên địa bàn quận 6. Ngày 15/12/2008, Ủy ban nhân dân quận 6 đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND-TTrXD về tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận 6. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận 6 giao trách nhiệm:

 

Chủ tịch UBND 14 phường chỉ đạo Thanh tra Xây dựng phường tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động xây dựng trên địa bàn phường, khi phát hiện hành vi xây dựng không phép, sai giấy phép xây dựng phải xử lý nghiêm, kiên quyết theo đúng lộ trình, thủ tục quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ, đồng thời xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Khi thực hiện đúng yêu cầu phá dỡ bộ phận công trình hoặc công trình vi phạm phải căn cứ vào quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận 6 về việc không phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động xây dựng. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, nhân viên buông lỏng trách nhiệm quản lý để xảy ra vi phạm trên địa bàn phụ trách quản lý.

 

Thanh tra Xây dựng quận 6 chịu trách nhiệm quản lý địa bàn, thường xuyên kiểm tra và phối hợp với các phòng ban - ngành quận 6, Thanh tra Xây dựng 14 phường kiểm tra hoạt động của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng nhằm phát hiện và kịp thời ngăn chặn, xử lý kiên quyết, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng; ký ban hành các quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với các công trình vi phạm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường nhưng không xử lý kịp thời hoặc do buông lỏng quản lý; kiến nghị Chủ tịch UBND quận 6 xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị vượt thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường và phối hợp với Phòng Nội vụ quận 6 đề xuất UBND quận 6 xử lý các cán bộ, công chức, nhân viên buông lỏng trách nhiệm quản lý để xảy ra vi phạm trên địa bàn phụ trách quản lý; tham mưu đề xuất UBND quận 6 lập đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với UBND 14 phường và thanh tra, kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng hoặc dự án xây dựng theo chỉ đạo của UBND quận 6….

 

Công an quận 6 chỉ đạo Công an 14 phường có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Xây dựng quận, phường phát hiện, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, thực hiện nghiêm các yêu cầu trong quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm của cấp có thẩm quyền đúng theo quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BXD-BCA ngày 07/7/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.

 

Phòng Quản lý đô thị quận 6 cung cấp tài liệu, thông tin về quy hoạch, đồng thời hướng dẫn Thanh tra Xây dựng 14 phường các khu vực được cấp phép và khu vực không được cấp phép xây dựng nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra, quản lý, xử lý xây dựng đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của quận 6.

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6 trong quá trình xem xét hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở, cần kiểm tra chặt chẽ, phát hiện các trường hợp vi phạm về xây dựng, đất đai để xử lý theo quy định, kiểm tra việc chấp hành thực hiện các quyết định xử phạt hành chính trước khi trình hồ sơ để UBND quận 6 xem xét cấp Giấy chứng nhận.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận 6 phối hợp với Thanh tra Xây dựng quận, phường kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong việc xây dựng các bảng quảng cáo, xây dựng hệ thống thông tin liên lạc…
 
 


Số lượt người xem: 597Bản in Quay lại
Xem theo ngày: