Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giáo dụcThứ 2, Ngày 07/06/2010, 15:25

Sở Tài nguyên- môi trường tập huấn chương trình phân loại chất thảy rắn tại nguồn

 

Sáng 08/8/2006, tại hội trường Ủy ban MTTQ quận 6, Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố kết hợp với Ủy ban MTTQ quận 6 mở lớp tập huấn về chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn cho MTTQ 14 phường, Trưởng ban Mặt trận 74 khu phố.
 

Theo số liệu thống kê, hiện nay, mỗi ngày, 01 người thải ra 0,5 đến 1kg chất thải rắn và trên địa bàn thành phố bình quân mỗi ngày thải ra từ 5.900 tấn đến 6.200 tấn thải rắn đô thị từ nguồn sinh hoạt của người dân và trong 5.900 tấn thải rắn sinh hoạt hàng ngày, có 50% là phế liệu. Cho nên việc phân loại rác tại nguồn giúp cho việc thu hồi, tái sử dụng, tái chế thành phân bón và vật liệu khác từ rác có hiệu quả hơn, giảm lượng rác hàng ngày; tiết kiệm ngân sách thành phố trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác; giảm diện tích bãi chôn rác, giảm ô nhiễm môi trường, không khí, nước ngầm là việc làm hết sức cần thiết và hữu ích nhằm tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm tiền.
 

Được biết, từ tháng 3/2006 đến nay, Quận 6 đã triển khai thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn 7 phường (phường 8, phường 3, phường 4, phường 7, phường 1, phường 2 và phường 5), bước đầu thực hiện cho thấy có những kết quả thật khả quan, ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường có được nâng lên và qua lượng giá tại 3 phường (phường 8, phường 3, phường 4) tỷ lệ hộ dân phân loại đúng đạt trên 60%. Việc tập huấn lần này sẽ góp phần cho việc thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn của quận 6 ngày càng có kết quả cao hơn.
 
 


Số lượt người xem: 289Bản in Quay lại
Xem theo ngày: