Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tôn giáoThứ 5, Ngày 03/06/2010, 17:35

Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận 6 phật giáo

Riêng Phật giáo Quận 6 có 36 ngôi chùa, 01 tịnh xá Nam Tông, 10 tịnh xá Khất Sĩ, 11 tịnh xá Hoa Tông, 06 tịnh thất và 03 ngôi cổ miếu. Một số chùa tiêu biểu tại Quận 6: Giác Hải, Kiển Phước, Nam Phổ Đà (Hoa Tông), Phước Long. Tây Thiên, Thảo Đường, Tuyền Tâm, Từ Ân, Hưng Minh....thuộc đang di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. Riêng chùa Tuyền Lâm và Tây Thiên là điểm an cư kiết hạ do BĐDPG Quận tổ chức thường xuyên, liên tục trên 20 năm qua cho chư Tăng Ni trong Quận tu học. Cơ sở từ thiện xã hội: Chùa Long Nguyên, Hòng Thạnh, Phước Long và tịnh xá Lộc Uyển.

PHƯỜNG 1

 

Tịnh xá BỬU QUANG

Địa chỉ: 10/24 Mai Xuân Thưởng

Năm Thành lập: 1960

Người sáng lập: Cư sĩ Huỳnh Kim Huê

Hệ phái: Bắc Tông

Đặc điểm: Cải gia vi tự

Quản trị: Cư sĩ Huỳnh Kim Huê

 

Tịnh xá KHÁNH HỶ

Địa chỉ: 9 Lê Trực - ( 8. 552 527

Năm Thành lập: 1947

Người sáng lập: Cư sĩ Thích nữ Kim Hương

Hệ phái: Hoa Tông

Đặc điểm: Cải gia vi tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Cư sĩ Thích nữ Kim Hương

Trụ trì hiện nay: Cư sĩ Thích nữ Thiền An

Các ngày lễ lớn trong năm: Tháng 1 ÂL- Vạn Phật sám, tháng 10 ÂL- Lễ Cầu an.

 

Niệm phật đường VẠN BỬU

Địa chỉ: 272 Gia Phú

Năm Thành lập: 1940

Người sáng lập: TT Thích Viên Phú

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1965, 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Viên Phú, ĐĐ Thích Viên Chánh, ĐĐ Thích Viên Nghiêm, ĐĐ Thích Viên Phú.

Quản tự: Ban Hộ tự

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 01/4 ÂL- Giỗ HT Thích Giác Quang, 24/12 ÂL Giỗ HT Thích Viên Phú

 

PHƯỜNG 3

 

Tịnh xá ĐẠT QUANG

Địa chỉ: 430/5 Gia Phú

Năm Thành lập: 1964

Người sáng lập: Cư sĩ Thích nữ Đạt Không

Hệ phái: Bắc Tông

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Cư sĩ Thích nữ Đạt Không

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Tâm Trí

 

Chùa PHÁP HẢI

Địa chỉ: 97/23 Phạm Phú Thứ  - ( 8. 572 598

Năm Thành lập: 1948

Người sáng lập: HT Thích Đạt Thọ

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1949, 1962, 1966, 1990

Đặc điểm: Có Ban Hộ niệm gồm 20 phật tử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Đạt Thọ, CS Thích nữ Tắc Phước, HT Thích Hành Nguyện, HT Thích Hiển Pháp (1948-1990).

Trụ trì hiện nay: HT Thích Trí Hải

 

PHƯỜNG 4

 

Tịnh xá HÒA BÌNH

Địa chỉ: 356 Phạm Văn Chí - ( 8. 571 244

Năm Thành lập: 1960

Người sáng lập: Phật tử An Hàm (Nguyễn Văn Phải)

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1982, 1992

Trụ trì hiện nay: CS Thích nữ Chiếu Minh

 

Chùa PHÁP THÀNH

Địa chỉ: 192/14 Phạm Văn Chí - ( 8. 565 879

Năm Thành lập: 1970

Người sáng lập: NS Thích nữ Tắc Thành

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1990

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Tắc Bổn (1970-1989)

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Tắc Thành

 

PHƯỜNG 5

 

Chùa GIÁC ĐẠO

Địa chỉ: 8/11 Minh Phụng

Năm Thành lập: 1946

Người sáng lập: HT Thích Thiện Đạo (Hồng Thạnh)

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1996

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Hồng Thạnh (1946-1990)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Nhật Tiến

 

Tịnh thất PHÁP ẤN

Địa chỉ: 205 Hậu Giang

Năm Thành lập: 1968

Người sáng lập: NS Thích nữ Tắc Anh

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1995

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Tắc Anh

 

Chùa PHÁP HOA

Địa chỉ: 178/37 Phan Văn Khỏe

Năm Thành lập: 1971

Người sáng lập: NS Thích nữ Như Huệ

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1994, 1995, 1996

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Như Huệ

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Huệ Tâm

 

Chùa PHỔ HỆ BỬU TỰ

Địa chỉ: 181/16 Mai Xuân Thưởng

Năm Thành lập: 1969

Người sáng lập: TT Thích Thiện Thọ

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1973

Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Thọ

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 17/1 A^L giỗ Thầy Tổ

 

Tịnh thất QUAN ÂM

Địa chỉ: 46/37i Minh Phụng

Năm Thành lập: 1968

Người sáng lập: SC Thích nữ Chúc Hiếu

Hệ phái: Bắc Tông

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Chúc Hiếu

 

Chùa SÙNG HƯNG

Địa chỉ: 8/19 Minh Phụng

Năm Thành lập: 1951

Người sáng lập: TT Thích Thiện Bửu

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1990

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Bửu, TT Thích Thiện Thành, SC Thích nữ Huệ Thiện (1951-1997)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Từ

 

Tịnh thất TẾ THẾ

Địa chỉ: 181/44E Mai Xuân Thưởng

Năm Thành lập: 1973

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử

Hệ phái: Bắc Tông

Trụ trì hiện nay: SC Dương Quảng Hiệp

 

Tịnh xá THÍCH CA

Địa chỉ: 919C Lò Gốm

Năm Thành lập: 1969

Người sáng lập: ĐĐ Thích Ngộ Đạo

Hệ phái: Hoa Tông

Trùng tu: 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Ngộ Đạo

Trụ trì hiện nay: SC Mạch Mãng

 

PHƯỜNG 6

 

Tịnh xá ĐẠI BI

Địa chỉ: 101/5 Phạm Đình Hổ

Năm Thành lập: 1958

Người sáng lập: CS Huỳnh Bổn

Hệ phái: Hoa Tông

Quản trị: SC Diệp Huỳnh Thái

 

Chùa NAM PHỔ ĐÀ

Địa chỉ: 117 Hồng Bàng - ( 9. 692 632

Năm Thành lập: 1949

Người sáng lập: HT Thích Thanh tuyền

Hệ phái: Hoa Tông

Đặc điểm: Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thanh Tuyền

Trụ trì hiện nay: HT Thích Ninh Hùng

Các ngày lễ lớn trong năm: 9-1 ÂL vía Ngọc Hoàng; 19/2 ÂL vía Quan Âm; 19/6 ÂL vía Quan Âm, 30/7 ÂL vía Địa Tạng; 19/9 ÂL vía Quan Âm; 20/9 ÂL vía Dược Sư, 17/11 ÂL vía Di Đà; 12 ÂL mỗi tháng cầu an.

 

Chùa THIÊN THUẬN

Địa chỉ: 136/28 Hậu Giang - ( 9. 690 687

Năm Thành lập: 1924

Người sáng lập: HT Thích Thiện Hòa

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1992

Đặc điểm: Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SB Thích nữ Điệu Định

Trụ trì hiện nay: CS Thích nữ An Nguyên

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 2/4 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hòa, 3/12 ÂL giỗ SB Thích nữ Diệu Định.

 

Chùa THIÊN Ý

Địa chỉ: 135/95 Hồng Bàng - ( 8. 572 662

Năm Thành lập: 1947

Người sáng lập: ĐĐ Thích Trí Tuệ

Hệ phái: Hoa Tông

Năm trùng tu: 1984, 1992

Đặc điểm: Cải gia vi tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Trí Tuệ (1947-1991)

Trụ trì hiện nay: CS Liên Phát Vinh

 

Chùa TÂY THIÊN

Địa chỉ: 219/23 Mai Xuân Thưởng - ( 9. 692 228

Năm Thành lập: 1850

Người sáng lập: HT Thích Tắc Châu

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1986

Đặc điểm: Điểm ACKH dành cho chư Ni đã tổ chức liên tục nhiều năm, có Ban Hộ niệm và đạo tràng Bát quan trai

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Tắc Châu

Trụ trì hiện nay: NT Thích nữ An Trường

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 27/6 ÂL và 4/11 ÂL giỗ Tổ; 15/11 ÂL giỗ TT Thích Tắc Minh.

 

PHƯỜNG 7

 

Tịnh xá GIÁC THÔNG

Địa chỉ: 45/16/2 Bình Tiên

Năm Thành lập: 1966

Người sáng lập: CB Thích nữ Truyền Lan

Hệ phái: Hoa Tông

Năm trùng tu: 1990, 1997

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: CB Thích nữ Truyền Lan, CB Thích nữ Huệ Thành (1966-1994)

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Diệu Tịnh

 

Chùa HỒNG THANH

Địa chỉ: 32 Lô j Phạm Văn Chí

Năm Thành lập: 1947

Người sáng lập: Tu sĩ Thích Thiện Dõng

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1968, 1985

Đặc điểm: Có Ban Hộ niệm gồm 20 phật tử- cơ sở từ thiện

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Tu sĩ Thích Thiện Dõng (1947-1985)

Quản tự: CS Huệ Chương

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 8/10 ÂL giổ trụ trì tiền nhiệm.

 

Tịnh xá HỮU TÂM

Địa chỉ: 343/46/2A Trần Văn Kiểu

Năm Thành lập: 1964

Người sáng lập: Thầy Thích Thiện Tâm

Hệ phái: Khất Sĩ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Thầy Thích Thiện Tâm (1964-1992)

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ An Nguyệt

 

Tịnh xá NGỌC CHÁNH

Địa chỉ: 45/89 Bình Tiên - ( 8. 544 265

Năm Thành lập: 1970

Người sáng lập: TT Thích Giác Khai

Hệ phái: Khất Sĩ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Giác Khai

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Thành Liên

 

Tịnh xá NGỌC HIỆP

Địa chỉ: 350H Trần Văn Kiểu

Năm Thành lập: 1961

Người sáng lập: TT Thích Giác Khai

Hệ phái: Khất Sĩ

năm trùng tu: 1969

Đặc điểm: Tịnh xá Hòa Hiệp (cũ)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Giác Khai, ĐĐ Thích Giác từ (1961-1976)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Minh khanh

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 15/1 ÂL giỗ Thầy Tổ.

 

Chùa Bồ Đề LAN NHẢ

Địa chỉ: 274 Bình Tiên

 

Chùa PHÁP VÂN

Địa chỉ: 350/F1 Trần Văn Kiểu - ( 8. 544 303

Năm Thành lập: 1950

Người sáng lập: HT Thích Tắc Đức

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1972, 1994

Trụ trì hiện nay: HT Thích Tắc Đức

 

Chùa THIÊN KHÁNH

Địa chỉ: 551/24 Phạm Văn Chí - ( 8.554 095

Năm Thành lập: 1966

Người sáng lập: CS Thích nữ Truyền Nga

Hệ phái: Hoa Tông (1966-1990), Khất Sĩ (1990 đến nay)

Năm trùng tu: 1993

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: CS Thích nữ Truyền Nga

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Giác Vinh

 

Tịnh thất VIÊN QUANG

Địa chỉ: 551/30E/3bis Phạm Văn Chí

Năm Thành lập: 1985

Người sáng lập: CS Thích nữ Chúc Tịnh

Hệ phái: Bắc Tông

Trụ trì hiện nay: CS Thích nữ Chúc Tịnh

 

PHƯỜNG 8

 

Chùa THIÊN ĐỨC

Địa chỉ: 69/8 Văn Thân - ( 8.540 763

Năm Thành lập: 1965

Người sáng lập: HT Thích Giác Nguyên

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1994

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SB Thích nữ Tịnh Trúc (1965-1992)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Minh Tánh

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 10/4 ÂL và 25/5 ÂL giỗ Thầy Tổ.

 

Chùa THIÊN LINH

Địa chỉ: 279/22 Bình Tiên - ( 8.544 008

Năm Thành lập: 1960

Người sáng lập: HT Thích Phước Hậu

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1998

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Phước Hậu (1960-1992)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Nguyên Bảo (Lệ Thọ)

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3/4 ÂL giỗ Thầy Tổ.

 

 

PHƯỜNG 9

 

Chùa ĐỨC QUANG

Địa chỉ: 97/7 Nguyễn Đình Chi - ( 8.546 612

Năm Thành lập: 1964

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử

Hệ phái: Bắc Tông

Quản tự: Cư sĩ Trần Thị Liên

 

Chùa LIÊN HOA

Địa chỉ: 361 Lê Quang Sung - ( 8.549 068

Năm Thành lập: 1957

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử người Hoa

Hệ phái: Hoa Tông

Quản tự: Cư sĩ Lâm Vi Thị

 

Chùa PHƯỚC LONG

Địa chỉ: 228 Hậu Giang - ( 8.552 404

Năm Thành lập: 1929

Người sáng lập: HT Thích Huệ Sanh

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1965, 1992, 1997

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Huệ Sanh, HT Thích Minh Huệ(1937-1956)

Đặc điểm: Có phòng thuốc phước thiện trị bệnh miễn phí

Trụ trì hiện nay: HT Thích Thiện Nghĩa

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 328/3 ÂL giỗ Thầy Tổ.

 

QUAN ÂM Cổ Miếu

Địa chỉ: 125/5 Nguyễn Phạm Tuân

Năm Thành lập: 1968

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử người Hoa

Hệ phái: Hoa Tông

Quản tự: Cư sĩ Vương Thanh Trà

 

Chùa TUYỀN LÂM

Địa chỉ: 256 Hùng Vương - ( 9. 690 819

Năm Thành lập: 1858

Người sáng lập: HT Thích Thiện Tín (Nguyễn Văn Thông)

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1971, 1993

Đặc điểm: Di tích cổ- Văn phòng BĐDPG Q6- Điểm ACKH tập trung dành cho chư Tăng quận 6, đã tổ chức liên tục trên 10 năm- Đạo tràng Bát quan trai gồm 140 Phật tử- có 02 lớp giáo lý: sáng thứ 6 và tối thứ 7 hàng tuần.

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Tín, HT Thích Từ Chiếu, HT Thích Trí Châu, HT Thích Trí Khả.

Trụ trì hiện nay: HT Thích Thiện Nghĩa

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 9/5 ÂL giỗ HT Thích Trí Châu; 18/5 ÂL giỗ HT Thích Thiện Tường.

 

PHƯỜNG 10

 

Tịnh xá ĐẠI QUANG

Địa chỉ: 130/38 Nguyễn Văn Luông

Năm Thành lập: 1969

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử

Hệ phái: Bắc Tông

Quản trị: BĐD PG quận 6 quản lý

 

Chùa HƯNG MINH

Địa chỉ: 101 Lý Chiêu Hoàng - ( 8. 753 648

Năm Thành lập: 1936

Người sáng lập: Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1963, 1990

Đặc điểm: Nguyên là Tổ đình của tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Tín, HT Thích Từ Chiếu, HT Thích Trí Châu, HT Thích Trí Khả.

Quản tự: Ban Hộ tự

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 23/8 ÂL lễ tưởng niệm đức Tôn sư Minh Trí.

 

Chùa PHÁP HUỆ

Địa chỉ: 131B/19 Nguyễn Văn Luông 

Năm Thành lập: 1967

Người sáng lập: TT Thích Đạt Minh

Hệ phái: Bắc Tông

Trùng tu: 1974

Quản trị: TT Thích Đạt Minh

 

Chùa SÙNG LÂM

Địa chỉ: 80B Lý Chiêu Hoàng - ( 8. 760 755

Năm Thành lập: 1973

Người sáng lập: Tín đồ phật tử

Hệ phái: Bắc Tông

Quản tự: CS Thích nữ Diệu Tâm

 

PHƯỜNG 11

 

Chùa DIỆU PHÁP

Địa chỉ: 925/10 Hậu Giang - ( 8. 752 131

Năm Thành lập: 1972

Người sáng lập: CS Thích nữ Tĩnh Huê

Hệ phái: Hoa Tông

Năm trùng tu: 1990

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: CS Thích nữ Tĩnh Huê

Trụ trì hiện nay: CS Thích nữ Hồng Bi

 

Chùa GIÁC CHƠN

Địa chỉ: 483B Hậu Giang - ( 8. 776 508

Năm Thành lập: 1945

Người sáng lập: HT Thích Chơn Minh

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1997

Đặc điểm: Có Ban hộ niệm gồm 20 phật tử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Chơn Minh

Trụ trì hiện nay: TT Thích Quảng Trí

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 28/11 ÂL giỗ Thầy Tổ.

 

Tịnh xá KIM CANG

Địa chỉ: 24/1A/9 Nguyễn Văn Luông

Năm Thành lập: 1965

Người sáng lập: CS Thích nữ Huệ Nhẫn

Hệ phái: Hoa Tông

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: CS Thích nữ Huệ Nhẫn

Quản tự: CS Trương Thiếu Anh

 

Chùa LIÊN HOA

Địa chỉ: 385/17 Hậu Giang - ( 8. 762889

Năm Thành lập: 1963

Người sáng lập: NS Thích nữ Mỹ Thiền (Chơn Mỹ)

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1990, 1995, 1997

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Mỹ Thiền (Chơn Mỹ - 1963-1985)

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Mỹ Tâm

 

Chùa LONG THIỀN

Địa chỉ: 228 Nguyễn Văn Luông

Năm Thành lập: 1958

Người sáng lập: CS Mai Văn Chín

Hệ phái: Bắc Tông

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: CS Mai Văn Chín

Trụ trì hiện nay: CS Nguyễn Văn Phước

 

Tịnh Thất QUAN ÂM

Địa chỉ: 241/86A Nguyễn Văn Luông

Năm Thành lập: 1991

Người sáng lập: CS Thích nữ Trung Thiện

Hệ phái: Hoa Tông

Trụ trì hiện nay: CS Thích nữ Trung Thiện

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 21/6  ÂL giỗ Thầy Tổ.

 

Chùa SIÊU LÝ

Địa chỉ: 241B/44/37 Nguyễn Văn Luông - ( 8. 761 635

Năm Thành lập: 1970

Người sáng lập: HT Thích Tịnh Sự (Huệ Lực)

Hệ phái: Nam Tông

Năm trùng tu: 1973, 1980, 1985, 1990, 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Tịnh Sự (1970-1984)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Tịnh Thân

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 7/5 ÂL giỗ HT Thích Tịnh Sự; 19/9 ÂL lễ dâng y Kathina.

 

PHƯỜNG 12

 

Tịnh Thất DƯỢC SƯ

Địa chỉ: L30/26/29 Cư xá Phú Lâm A

Năm Thành lập: 1973

Người sáng lập: Tu sĩ Thích Thiện Tánh

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1983

Đặc điểm: Cải gia vi tự

Quản tự: Tu sĩ Thích Thiện Tánh

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 23/7 ÂL và 17/11 ÂL giỗ Thầy Tổ.

 

Chùa GIÁC HẢI

Địa chỉ: 385/17 Hậu Giang - ( 8. 752 861

Năm Thành lập: 1780

Người sáng lập: HT Thích Tù Phong

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1991, 1995, 1998

Đặc điểm: Thuộc dạng di tích chùa cổ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Từ Phong, Yến Ma Thích Trí Minh, Thủ tọa Thích Khách Trí, HT Thích Chơn Minh, HT Thích Chơn Mỹ

Trụ trì hiện nay: HT Thích Thiện Phước

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 5/12 ÂL giỗ HT Thích Từ Phong.

 

Tịnh xá LỘC UYỂN

Địa chỉ: 463-465 Hùng Vương - ( 8. 751 155

Năm Thành lập: 1964

Người sáng lập: TT Thích Giác Huệ

Hệ phái: Khất Sĩ

Đặc điểm: giảng đường Lộc Uyển (cũ)- có Ban hộ niệm gồm 50 phật ử- có phòng chuẩn trị y học dân tộc từ thiện.

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Giác Huệ

Trụ trì hiện nay: TT Thích Giác Tuấn

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 1/2 ÂL tưởng niệm Tôn sư Minh Đăng Quang vắng bóng, 13/7 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

Tịnh xá NGỌC ĐẠO

Địa chỉ: 426/41/1 Nguyễn Văn Luông

Năm Thành lập: 1960

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử

Hệ phái: Khất Sĩ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Diệu Liên, NS Thích nữ Liêm Liên (1960-1975)

Trụ trì hiện nay: CS Thích nữ Thạch Liên

 

Tịnh xá NGỌC NHÂN

Địa chỉ: N37/1D/62 Cư xá Phú Lâm A đường Hùng Vương - ( 8. 765 539

Năm Thành lập: 1979

Người sáng lập: ĐĐ Thích Minh Nhân

Hệ phái: Bắc Tông

năm trùng tu: 1987

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Minh Nhân

 

Chùa PHÁP HẠNH

Địa chỉ: 450 Hậu Giang - ( 8. 776 956

Năm Thành lập: 1947

Người sáng lập: HT Thích Thiện Khai

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1952, 1957, 1962, 1968, 1981, 1983, 1990

Đặc điểm: di tích lịch sử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Khai (1947-1973)

Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Thông (viên tịch)

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 18/4 ÂL giỗ HT Thích Thiện Khai.

 

Chùa PHƯỚC HỘI

Địa chỉ: 466B Hậu Giang - ( 8. 753 387

Năm Thành lập: 1950

Người sáng lập: HT Thích Minh Hội

Hệ phái: Bắc Tông

Đặc điểm: cải gia vi tự- có Ban Hội niệm khoảng 20 Phật tử.

Trụ trì hiện nay: TT Thích Minh Hội

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 18/9 ÂL và 27/12 ÂL giỗ Thầy Tổ.

 

Chùa PHƯỚC LÂM

Địa chỉ: 628/69 Hậu Giang - ( 8. 760 683

Năm Thành lập: 1969

Người sáng lập: HT Thích Hạnh Quang

Hệ phái: Bắc Tông

Trùng tu: 1997

Đặc điểm: chùa còn có tên là Tịnh xá Phú Lâm

Trụ trì hiện nay: TT Thích Hạnh Quang

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 8/3 ÂL giỗ Thầy Tổ.

 

Điện Thờ QUAN ÂM

Địa chỉ: 419/1 Hùng Vương - ( 8. 761 151

Năm Thành lập: 1950

Người sáng lập: Ông Đỗ Minh Sinh và bà Nguyễn Nữ Anh

Hệ phái: Bắc Tông

Đặc điểm: trước đây là Hội thờ Quan Âm Phật Bà

Quản tự: Hội trưởng Diệu Anh

Các ngày lễ lớn trong năm: 19/2, 19/6, 19/9  ÂL vía Quan Thế Âm.

 

THẢO ĐƯỜNG THIỀN TỰ

Địa chỉ: 335/42 Hùng Vương - ( 8. 756 005

Năm Thành lập: 1960

Người sáng lập: HT Thích Diệu Nguyên

Hệ phái: Hoa Tông

Năm trùng tu: 1990

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Diệu Nguyên, TT Thích Ngộ Chân (1960-1987)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Nhật Tu

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 6/5  ÂL giỗ HT Thích Diệu Nguyên, 06/7 ÂL giỗ HT Thích Ngộ Chân.

 

Chùa THIÊN TRƯỚC

Địa chỉ: 335/52 Hùng Vương - ( 8. 764 327

Năm Thành lập: 1890

Người sáng lập: Nguyễn Văn Đoan

Hệ phái: Bắc Tông

Trùng tu: 1963

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Giác Thành, TT Thích Từ Chiếu, HT Thích Từ Ngộ, ĐĐ Thích Hiển Thiện

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Hiển Hạnh

 

Chùa THIỀN ĐỨC (NI)

Địa chỉ: 716/1 Hậu Giang - ( 8. 754 712

Năm Thành lập: 1969

Người sáng lập: NT Thích Như Huệ, quản lý chừa Từ Nghiêm kiêm Giám viện chùa Dược Sư

Hệ phái: Bắc Tông

Trùng tu: 1996

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NT Thích nữ Như huệ

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Chơn

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 9/1 ÂL giỗ NT Thích nữ Như Huệ, 19/6 ÂL giỗ HT Thích Khánh Hòa (chùa Tuyên Linh).

 

TRANG NGHIÊM TÔN TỪ

Địa chỉ: 475/10 Hùng Vương

Năm Thành lập: 1968

Người sáng lập: Hội Trang Nghiêm

Hệ phái: Hoa Tông

Năm trùng tu: 1983

Quản tự: CS Trang Chấn Tống

 

PHƯỜNG 13

 

Chùa LONG NGUYÊN

Địa chỉ: 105 Bà Hom - ( 8. 776 974

Năm Thành lập: 1965

Người sáng lập: CS Phạm Thị Phương

Hệ phái: Bắc Tông

Trùng tu: 1986, 1997

Đặc điểm: Có nhóm tử thiện Phước Huệ- Ban Hộ niệm khoảng 20 Phật tử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NT Thích Đạt Thanh, ĐĐ Thích Huệ Hiển, ĐĐ Thích Bửu Đức, ĐĐ Thích Giác Mẫn, NS Thích nữ Tịnh Tâm, HT Thích Hiển Pháp (1965-1986)

Trụ trì hiện nay: TT Thích Đắc Nhẫn

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 25/10 ÂL giỗ vị sáng lập chùa.

 

Tịnh xá NGỌC HÒA

Địa chỉ: 13/18 Tân Hòa Đông - ( 8. 753 243

Năm Thành lập: 1964

Người sáng lập: NS Thích nữ Diệu Liên

Hệ phái: Khất Sĩ

Năm trùng tu: 1991

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Diệu Liên (1965-1988)

Trụ trì hiện nay:  SC Thích nữ Huệ Liên

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 4/7 ÂL giỗ NS Thích nữ Diệu Liên

 

Tịnh xá NGỌC LÂM

Địa chỉ: 578/1 Hùng Vương - ( 8. 764 260

Năm Thành lập: 1962

Người sáng lập: SB Thích nữ Trí Liên

Hệ phái: Khất Sĩ

Năm trùng tu: 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SB Thích nữ Trí Liên (1962-1989)

Trụ trì hiện nay:  SC Thích nữ An Liên

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 4/7 ÂL giỗ SB Thích nữ Huệ Liên

 

Chùa THIỀN LÂM

Địa chỉ: 570/2 Hùng Vương - ( 8. 760 141

Năm Thành lập: 1963

Người sáng lập: HT Thích Trí Hưng

Hệ phái: Bắc Tông

Trùng tu: 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Trí Hưng (1963-1986)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Viên Chánh

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 14/9 ÂL giỗ HT Thích Trí Hưng.

 

Chùa TRÚC LÂM

Địa chỉ: 570/10 Hùng Vương - ( 8. 763 324

Năm Thành lập: 1965

Người sáng lập: ĐĐ Thích Tín Đức

Hệ phái: Nam Tông

Trùng tu: 1982, 1992, 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Tín Đức, ĐĐ Thích Giác Lý, ĐĐ Thích Giác Niệm (1965-1982)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Phúc Hỷ

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 29/3 ÂL lễ Hiệp kỵ chư trụ trì tiền nhiệm, 08/10 ÂL lễ Dâng y Kathina

 

Tịnh xá TRUNG TÂM

Địa chỉ: 570/2F Hùng Vương - ( 8. 751 839

Năm Thành lập: 1966

Người sáng lập: HT Thích Giác Lý

Hệ phái: Khất Sĩ

Năm trùng tu: 1981, 1998

Đặc điểm: giáo đoàn 05 hệ phái Khất sĩ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Giác Lý

Trụ trì hiện nay:  HT Thích Giác Hà

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 23/2 ÂL giỗ HT Thích Giác Lý

 

PHƯỜNG 14

 

Chùa KIỂN PHƯỚC

Địa chỉ: 80/3 Tân Hòa Đông - ( 8. 736 146

Năm Thành lập: khoảng thế kỷ 18

Người sáng lập: Tổ Thiệt Thuận- Huệ Chương thuộc phái thiền Lâm Tế đời thứ 35 đặt tên Phước Điền

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1971

Đặc điểm: Chùa có tên là Phước Điền, vị trí trước đây ở đường Bà Hom, Q6; năm 1861 bị Pháp đốt cháy, 1963 Thiền sư Liễu Tâm-Mật Đa xây cất lại và đổi tên, tọa lạc tại vị trí ngày nay.

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Tổ Tế Viên-Trừng Chiếu, Tổ Liễu Tâm-Mật Đa, Tổ Đạt Sanh-Chánh Minh, Tổ Đạt bảo-Bửu Tuyền, Tổ Đạt Chiếu-Tinh Điện, HT Ngộ Châu-Minh Lý, HT Chơn Tài-Đinh Huệ, HT Không Mỹ-Bửu Ngọc, HT Giác Thảo-Bửu Chơn.

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Thông

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 02/7 ÂL giỗ HT Thích Bửu Chơn

 

Sắc tứ TỪ ÂNChùa KIỂN PHƯỚC

Địa chỉ: 23 Tân Hóa - ( 8. 586 033

Năm Thành lập: 1752

Hệ phái: Bắc Tông

Đặc điểm: di tích cổ- năm 1752, Tổ Phật Ý xây dựng tại khu Chợ Đũi, cuối thế kỷ 19 dời về điểm hiện nay. Chùa được Vua Gia Long sắc tứ.

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Tổ Phật ý-Linh Nhạc, Tổ Thiệt Thành-Liễu Đạt, Tổ Chánh Trực-Tế Tín, Tổ Bổn Giác-Tế Chánh (Tăng cang chùa Thiên Mụ), TỔ Quảng Thông-Minh Đức, Tổ Định Huệ-Minh Tài, Tổ Từ Hóa-Như Bằng, Tổ Thiện Thi-Hồng Cử (1752-1978).

Trụ trì hiện nay: HT Thích Thiện Thành

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 11/6 ÂL giỗ Tổ

 

CÔNG GIÁO

 

Giáo xứ BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: 634 Phạm Văn Chí

 

Giáo xứ HIỂN LINH

Địa chỉ: 582 Kinh Dương Vương

 

TIN LÀNH

 

Chị Hội BÌNH TÂY

Địa chỉ: 107 Cao Văn Lầu

 

Chị Hội PHÚ LÂM

Địa chỉ: 716A Hậu Giang

 

Chị Hội TÂN HÒA ĐÔNG

Địa chỉ: 154C Tân Hòa Đông

 

CAO ĐÀI

 

Thánh Thất ĐO THÀNH

Địa chỉ: 414/30 Hậu Giang

 

Thánh Thất MINH TÂN CAO TIÊN ĐÀN

Địa chỉ: 151B Nguyễn Văn Luôn

 

HỒI GIÁO

 

Thánh đường JMIA ALSA ADAH

Địa chỉ: 45/67 Bình Tiên


Số lượt người xem: 5698Bản in Quay lại
Xem theo ngày: