Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 3, Ngày 24/11/2020, 09:50

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN HÒA GIẢI VIÊN CHO TRUNG TÂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

 

Thực hiện Công văn số 687/TANDTC – TCCB ngày 04/11/2020 của Tòa án nhân dân Tối cao về việc chuẩn bị triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, ngày 18/11/2020, Tòa án quận 6 ban hành Thông báo số 18/11/2020 về việc tuyển chọn Hòa giài viên tại Toàn án Quận 6, cụ thể:

1. Số lượng tuyển chọn: 07 hòa giải viên

2. Điểu kiện và yêu cầu tuyển chọn: Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và có đủ các điều kiện:

+ Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện Kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên; Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư.

- Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại.

- Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp; Thư ký Tòa án ngạch Thư ký viên chính; Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự; Thanh tra viên.

3. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được làm Hòa giải viên:

- Không đáp ứng điều kiện quy định tại mục 2.

- Đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân; công nhân công an.

4. Hồ sơ cá nhân gồm:

- Đơn đề nghị bổ nhiệm.

- Sơ lược lý lịch.

- Phiếu lý lịch tư pháp (được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm).

- Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, có giá trị trong 06 tháng).

- Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 của Luật hòa giải, đối thoại của Tòa án gồm một trong các giấy tờ: Quyết định bổ nhiệm hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã là Thẩm phán Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện Kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định yêu cầu nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 99 Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh).

H.A

(Nguồn: Tòa án quận 6)


Số lượt người xem: 45Bản in Quay lại
Xem theo ngày: