Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 2, Ngày 20/04/2020, 09:55

ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, HỘ GIA ĐÌNH

 

1. Đối với đơn vị sản xuất:

- Xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý,

- Tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng hệ thống dữ trự năng lượng ở giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm, sử dụng các dịch vụ tiết kiệm năng lượng do các công ty Dịch vụ năng lượng (ESCO) cung cấp.

- Các doanh nghiệp là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hàng năm, thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện để tiết kiệm ít nhất 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước.

2. Đối với cơ quan hành chánh sự nghiệp:

- Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sữa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành.

- Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên thực hiện tiết kiệm điện.

- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định về tiết kiệm điện.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Đối với cơ quan chiếu sáng:

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng. Thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng.

- Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng xây mới.

4. Đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ và hộ thắp sáng sinh hoạt.

- Tắc các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng thiết bị điện.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên.

- Sử dụng điều hòa nhiệt độ khi cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25° trở lên.

- Cải tạo hoặc trang thiết bị điện phải sử dụng thiết bị điện hiệu suất cao có dán nhãn năng lượng.

Ngân Hà

(Nguồn Công ty ĐLBP)


Số lượt người xem: 7Bản in Quay lại
Xem theo ngày: