Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 3, Ngày 04/09/2018, 09:45

KẾ HOẠCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 NĂM 2018

 

        Ngày 28/8/2018 Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Kế hoạch số: 352/KH-UBND-TNMT về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Quận 6

Tải file đính kèm tại đây: 


Số lượt người xem: 55Bản in Quay lại
Xem theo ngày: