Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 2, Ngày 13/11/2017, 16:55

QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

Quyết định số 56/2017/QĐ- UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2017 thay thế Quyết định số 77/2007/QĐ- UBND ngày 22 tháng 05 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố.

Việc quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

STT

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tối thiểu tính thuế tài nguyên nước ( đồng)

I

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng đóng chai, đóng hộp

 

 

1

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình ( so với tiêu chuẩn đóng chai phải loại bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ Y Tế)

M3

450.000

2

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao ( lọc, khử vi khuẩn, vi sinh , không phải lọc một số hợp chất vô cơ )

M3

1.100.000

3

Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp

M3

2.200.000

4

Nước khoáng thiên nhiên dùng để ngăm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch

M3

32.000

II

Nước thiên nhiên tinh lọc, đóng chai, đóng hộp

 

 

1

Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc, đóng chai, đóng hộp

M3

300.000

2

Nước thiên nhiên tinh lọc, đóng chai, đóng hộp

M3

1.000.000

III

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch

 

 

1

Nước mặt

M3

3.000

2

Nước dưới đất ( nước ngầm)

M3

6.000

IV

Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác

M3

 

1

Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá

M3

100.000

2

Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng

M3

50.000

3

Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác ( làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản , nông sản….)

M3

7.000

V

Khí CO2 thu hồi từ nước khoáng thiên nhiên

 

2.800.000

 

 

                                                                                                                                    D.A


Số lượt người xem: 67Bản in Quay lại
Xem theo ngày: