Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tổng hợpThứ 5, Ngày 04/08/2016, 16:20

QUẬN 6 TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

 

           Để có cơ sở xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2017, ngày 27/7/2016, Phòng Tài chính Kế hoạch có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 14 phường đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

 

Theo văn bản, năm 2017, các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách nhà nước phải áp dụng nguyên tắc chung: đảm bảo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước, đảm bảo cân đối nguồn lực để thực hiện các chế độ, chính sách đã được cấp có thẩm quyền ban hành và đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán chi thường xuyên.

 

Về hướng dẫn các đơn vị lập Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

(xem fie đính kèm: Văn bản 1274/TCKH)

 

 

H.A (nguồn TCKH)


Số lượt người xem: 193Bản in Quay lại
Xem theo ngày: