Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nếp sống văn minh đô thịThứ 4, Ngày 30/06/2021, 10:05

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHẠM VỀ TIẾNG ỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6.

 

Thực hiện công văn số 2319 ngày 01/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. UBND Quận 6 xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn Quận 6, cụ thể:

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người dân ký cam két thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan; thời gian thực hiện tập trung từ ngày 25/3 đến 30/6/2021 với chủ đề “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta”.

Nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng dân cư thông qua đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân biết, hiểu, cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật; vận động doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cộng đồng dân cư chấp hành các quy định về tiếng ồn, hạn chế tiếng ồn trong khu dân cư; triển khai thống nhất và đồng loạt trên toàn địa bàn quận 6 với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; ở cấp cơ sở lồng ghép việc kiểm tra, giám sát và xử lý các hoạt động làm phát sinh tiếng ồn trong khu dân cư thông qua hình thức tuyên truyền, nhắc nhở (của các lực lượng: Cảnh sát khu vực, công chức cấp phường, trật tự đô thị, tổ dân phổ, khu phố, tổ chức chính trị, xã hội,...) để tạo điều kiện cho người vi phạm khắc phục và chuyển biến nhận thức.

Phân tích để doanh nghiệp và người dân nhận diện tiếng ồn, các loại tiếng ồn trong đô thị; tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe và ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu dân cư; quy định pháp luật về xử lý vi phạm về tiếng ồn; các giải pháp của Thành phố trong kiểm tra, giám sát, xử lý tiếng ồn; trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ và trách nhiệm của người dân và thông tin rõ các kênh tiếp nhận phản ánh.

Truyền thông qua trang thông tin điện tử của UBND quận, UBND 14 phường và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn quận; tuyên truyền trên các bảng điện tử; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các khu dân cư thông qua các buổi họp tổ dân phố, đoàn thể gắn với Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương; đưa nội dung về tuân thủ các quy định về tiếng ổn vào các tiêu chuẩn văn hóa; tăng cường vai trò quản lý dựa vào cộng đồng thông qua bổ sung vào quy ước, hương ước về kiểm soát tiếng ồn tại khu dân cư; thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, yêu cầu cam kết từ các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tại các khu dân cư, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ vi phạm về tiếng ồn, đã bị phản ánh về tiếng ồn; quán triệt, yêu cầu tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong chấp hành các quy định về tiếng ồn trong khu dân cư; nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ các quy định về tiếng ồn đối với học sinh, sinh viên thông qua công tác giáo dục, tuyên truyền trong hệ thống trường học các cấp trên địa bàn quận; vận hành các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh về tiếng ồn.

Đ.T


Số lượt người xem: 66Bản in Quay lại
Xem theo ngày: