Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nếp sống văn minh đô thịThứ 6, Ngày 04/06/2021, 14:30

TỪ NĂM 2025, NGƯỜI DÂN SẼ PHẢI TỰ TRẢ PHÍ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỄN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CỦA MỖI GIA ĐÌNH

 

Mỗi ngày thành phố phát sinh hơn 9.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt và mỗi năm tăng thêm 5% khối lượng. Lượng chất thải rắn sinh hoạt này nếu không được thu gom, vận chuyển, xử lý kịp thời và đúng các tiêu chuẩn quy định sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân, mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường. Quá trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt có 3 công đoạn chính là:

(1) Thu gom tại nguồn

(2) Vận chuyển từ nguồn đến điểm hẹn, trạm trung chuyển, Nhà máy xử lý.

(3) Xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Theo đó, hàng năm, thành phố Hồ Chí Minh phải chi ngân sách trên 2.000 tỷ đồng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và người dân chỉ thanh toán cho công tác thu gom tại nguồn, không phải chi trả cho công tác vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, phần kinh phí này do ngân sách Nhà nước chi trả.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025, thực hiện Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì các cá nhân, hộ gia đình và chủ nguồn thải có trách nhiệm trả giá dịch vụ, thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến giá dịch vụ công tác thu gom tại nguồn, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm để bù đắp một phần cho ngân sách đã chi trả cho chi phí cung ứng dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, do vậy các cá nhân, hộ gia đình và chủ nguồn thải sẽ không trả giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chỉ trả giá dịch vụ thu gom tại nguồn và dịch vụ vận chuyển. Giá dịch vụ vận chuyển được tính theo lộ trình tăng dần từng năm cho đến năm 2025.

Từ năm 2025, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt của mỗi gia đình sẽ được tính đúng tính đủ để đảm bảo nguyên tắc thị trường – người gây ô nhiễm phải tự trả chi phí để thu gom tại nguồn, vận chuyển và xử lý khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đã phát thải hoặc khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường, xóa bỏ bao cấp của Nhà nước.

Đơn giá cụ thể trên địa bàn Quận 6 sẽ được thông tin đến từng cá nhân, hộ gia đình và chủ nguồn thải để thực hiện đảm bảo theo quy định./.

N.H

(Nguồn: P.TNMT)


Số lượt người xem: 94Bản in Quay lại
Xem theo ngày: