Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nếp sống văn minh đô thịThứ 3, Ngày 18/05/2021, 14:30

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN “ VẤN NẠN TIẾNG ỒN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA”

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 6 tại Kế hoạch số 156/KH-UBND-TNMT triển khai công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn quận, Trang Thông tin điện tử quận 6 đăng tải tài liệu hỗ trợ tuyên truyền “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta” do Sở Tài Nguyên và Môi trường cung cấp để bạn đọc theo dõi, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định.

Nội dung tài liệu gồm:

1. Thông tin chung về tiếng ồn và tác hại của tiếng ồn.

2. Các giải pháp của Thành phố Hồ Chí Minh trong kiểm tra, giám sát và xử lý tiếng ồn ở khu dân cư.

3. Trách nhiệm của cộng đồng đối với tiếng ồn.

4. Các quy định xử phạt đối với các vi phạm về tiếng ồn.

5. Kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh về tiếng ồn.

6. Các phụ lục đính kèm./.

Xem chi tiết tài liệu hỗ trợ tuyên truyền tiếng ồn tại đây./.

N.H

(Nguồn: Sở TNMT)


Số lượt người xem: 39Bản in Quay lại
Xem theo ngày: