Skip Ribbon Commands
Skip to main content
An ninh quốc phòngThứ 6, Ngày 17/03/2023, 16:05

QUẬN 6 TẬP HUẤN LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC NĂM 2018 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

 

Vừa qua, Quận 6 tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự có Trung tá Trần Văn Đông, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ CA Thành phố (ảnh).

Tại buổi tập huấn, Trung tá Trần Văn Đông, Phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ CATP thông tin những nội dung chủ yếu của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. Theo đó, so với Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật năm 2018 đã bổ sung 05 nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước gồm: nội dung bảo vệ bí mật nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân; việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước bảo đảm đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; chủ động phòng ngừa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; bí mật nhà nước được bảo vệ theo thời hạn quy định bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được hướng dẫn chi tiết về: xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ; địa điểm tổ chức, phương án bảo vệ và sử dụng phương tiện, thiết bị tại hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước.

An Nhiên


Số lượt người xem: 5Bản in Quay lại
Xem theo ngày: