Skip Ribbon Commands
Skip to main content
An ninh quốc phòngThứ 4, Ngày 14/12/2016, 08:10

QUẬN 6 CÔNG BỐ THÀNH LẬP QUỸ “VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG – VÌ TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC”

 

          Căn cứ Điều 19, Chương 2 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10 tháng 11 năm 2016, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quyết định số 6445/QĐ-UBND về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” quận 6, cụ thể:

 

1. Tên Quỹ : “VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG - VÌ TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC” QUẬN 6                              

 

2. Địa chỉ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 6 (số 97 Cao Văn Lầu, Phường 1, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh)

 

- Điện thoại: (84-8) 38537322

 

- Fax: (84-8) 38594771

 

3. Tôn chỉ, mục đích: Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ chăm lo cho các hoạt động quốc phòng, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và chăm lo lực lượng vũ trang theo chỉ đạo, đặc biệt là chăm lo cho bộ đội, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ các tuyến biển đảo của Tổ quốc.

 

4. Phạm vi hoạt động: Quỹ hoạt động trong phạm vi Quận 6, TPHCM.

 

5. Lĩnh vực hoạt động chính: Tổ chức tuyên truyền vận động và hỗ trợ chăm lo các hoạt động quốc phòng và cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

 

6. Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 6.

 

- Số tài khoản: 1000007054309464

 

- Địa chỉ Ngân hàng:       Ngân hàng Chính sách xã hội quận 6

    – Số 915 Hậu Giang, Phường 11 Quận 6

 

7. Họ tên đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh Hoàng – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 6.

 

- Địa chỉ thường trú:  83 Bình Tây, Phường 1 Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

 

- Quốc tịch: Việt Nam

 

- Số chứng minh nhân dân: 021667673, cấp ngày 13/9/2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

8. Số, ký hiệu, ngày tháng, năm và Cơ quan cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ:

 

Số 6445/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 11 năm 2016 do Ủy ban Nhân dân Quận 6 cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” Quận 6.

 

9. Số tiền đóng góp vận động thành lập: 1.010.407.326 đồng (Một tỷ không trăm mười triệu bốn trăm lẻ bảy nghìn ba trăm hai mươi sáu đồng)./.

 

H.A


Số lượt người xem: 79Bản in Quay lại
Xem theo ngày: