Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn hóa - Xã hộiThứ 3, Ngày 04/06/2019, 14:35

TRIỂN KHAI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 NĂM 2019

 

Nhằm góp phần phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới tiến tới dần xóa bỏ bảo lực trên cơ sở giới. Vận động, định hướng đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình. Qua đó, thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn. Ủy ban nhân dân quận 6 triển khai kế hoạch hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận năm 2019 dành cho đối tượng là đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn; đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân tộc và phụ trách công tác bình đẳng giới cấp quận, phường nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, với các nội dung và giải pháp thực hiện như sau:

Tập trung quán triệt và triển khai nội dung Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn; lồng ghép kế hoạch thực hiện với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019; vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; hội nghị, sinh hoạt của chính quyền, đoàn thể; phát huy vai trò của Ban Quản trị, chức sắc, chức việc, người đại diện, người có uy tín tại các hội quán, các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện bình đẳng giới; thường xuyên đăng tải, cập nhật các nội dung về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trên các trang thông tin điện tử của quận, Tuần tin, hệ thống loa cố định, lưu động, hình ảnh trực quan trên các trục đường lớn để giúp đồng bào dân tộc dễ dàng tiếp cận, tra cứu, tìm hiểu thông tin.

Thời gian thực hiện hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiệu số trên địa bàn quận 6 là năm 2019 và đơn vị chủ trì là: Văn phòng HĐND – UBND, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa Thông tin quận chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND 14 phường cùng thực hiện.

ĐINH TOẢN


Số lượt người xem: 22Bản in Quay lại
Xem theo ngày: