Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn hóa - Xã hộiThứ 6, Ngày 11/05/2018, 10:30

PHÁT ĐỘNG HỘI THI SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ TÁC PHẨM VĂN HỌC – NGHỆ THUẬT VỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2018

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng trong việc tích cực đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xây dựng lối sống lành mạnh, đoàn kết và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Quận ủy Quận 6 phát động hội thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học – nghệ thuật về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề “Tình Bác sáng đời ta”.

Hội thi dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài quận. Tác phẩm dự thi thể hiện nhận thức, suy nghĩ, tình cảm về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những hiểu biết, kinh nghiệm thông qua việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ca ngợi, biểu dương những gương tập thể và cá nhân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện qua các thể loại : thơ, truyện ngắn, bút ký, ca khúc và bài cảm nghĩ.

Bài dự thi chưa được đăng tải trên các phương thiện truyền thông đại chúng và chưa tham gia dự thi các cuộc thi khác. Tác phẩm dự thi được trình bày bằng phương thức đánh máy trên khổ giấy A4 và có độ dài không quá 05 trang giấy.

Tác giả gởi 05 bản in và đính kèm file tác phẩm dự thi gởi về Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 6 (số 20 Lý Chiêu Hoàng phường 10 quận 6) hoặc Trung tâm Văn hóa Quận 6 (số170 Kinh Dương Vương phường 13 quận 6). Email : bantuyengiaoq6@gmail.com hoặc ttvhtt.q6@tphcm.gov.vn.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi : từ ngày 19/5/2018 đến hết ngày 15/7/2018.

Phú Nguyễn


Số lượt người xem: 83Bản in Quay lại
Xem theo ngày: