Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn hóa - Xã hộiThứ 6, Ngày 17/03/2017, 11:10

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGÀNH DỊCH VỤ” NĂM 2017 TẠI QUẬN 6

 

        Xác định mục tiêu tập trung phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ trên địa bàn quận, hình thành các cơ sở đòn bẩy thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của quận, Ủy ban nhân dân Quận 6 triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng ngành dịch vụ” năm 2017, trong đó đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như sau:

 

            + Tổng doanh thu Thương mại – Dịch vụ tăng bình quân 22% so cùng kỳ.

 

           + Tập trung nâng cao chất lượng các tuyến đường chuyên doanh, Thương mại – Dịch vụ - Tài chính (Tháp Mười – Hậu Giang), Đồ gỗ Mỹ Nghệ (Hậu Giang), Gốm sứ nội thất (Kinh Dương Vương – An Dương Vương), Khu phố ẩm thực (Phú Lâm B), đồng thời tiếp tục hình thành và phát triển 02 tuyến thường thương mại dịch vụ đa ngành trên địa bàn quận gồm Nguyễn Văn Luông – Bà Hom, Minh Phụng – Bình Tiên.

 

           + Tiếp tục thực hiện các dự án cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất các chợ; hỗ trợ các chợ có điều kiện, đầu tư thực hiện các yêu cầu phục vụ du lịch tại địa phương; Tăng cường công tác giải tỏa khu vực kinh doanh tự phát ngoài nhà lồng các chợ; Hoàn thành việc nâng chuẩn và thành lập Ban Quản lý chợ Hồ Trọng Quý…

 

           + Tập trung 02 Trung tâm thương mại tại quận đưa vào hoạt động.

 

           + Giới thiệu 05 địa điểm di tích đã được công nhận, đề xuất điểm đến du lịch.

 

          Để triển khai thực hiện Chương trình này, Ủy ban nhân dân Quận cũng đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 14 phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phân công cụ thể các bộ phận chuyên môn trực thuộc, chủ động tuyên truyền công tác hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng ngành dịch vụ theo ngành. Lĩnh vực phụ trách.

Hà Ngân


Số lượt người xem: 62Bản in Quay lại
Xem theo ngày: