Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn hóa - Xã hộiThứ 2, Ngày 24/08/2015, 14:50

UBND PHƯỜNG 7 THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC GIAO DỊCH HỒ SƠ ĐIỆN TỬ BHXH

 

     Thực hiện chủ trương của BHXH Thành phố về triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử (iBHXH) qua mạng, UBND phường 7 đã chỉ đạo cán bộ phụ trách BHXH, BHYT tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do BHXH Thành phố, quận và Công ty TS24 tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo sự chuyển biến trong thái độ phục vụ nhân dân, cũng như trang bị cơ sở vật chất để thực hiện tốt công tác nộp hồ sơ BHXH, BHYT qua giao dịch hồ sơ điện tử TS24. Đồng thời, cán bộ phụ trách BHYT tự nguyện phường 7 luôn chủ động lập danh sách người tham gia BHYT và chuyển dữ liệu về BHXH quận qua phần mềm điện tử TS24; liên lạc hệ thống bộ phận một cửa liên thông của BHXH quận để nộp hồ sơ giấy, nhận thẻ BHYT và cấp cho người dân đúng thời gian quy định. Với công tác cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi, phường đã áp dụng thực hiện quy trình làm thẻ toàn bộ trên máy tính thông qua phần mềm TS2; qua đó, luôn giao thẻ cho người dân đúng hạn. Trong thời gian qua, phường đã cấp 2.073 thẻ BHYT tự nguyện, 249 hồ sơ của trẻ dưới 6 tuổi đều được thực hiện qua giao dịch hồ sơ điện tử. Qua ứng dụng công nghệ vào giao dịch thủ tục hành chánh đã mang lại hiệu quả thiết thực như: giảm thiếu sót khi kê khai, giảm thời gian đi lại của người dân khi giao dịch với cơ quan BHXH quận, giúp công việc được thực hiện nhanh chóng, đúng thời gian.

 

Hân Nhi


Số lượt người xem: 171Bản in Quay lại
Xem theo ngày: