Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19Thứ 3, Ngày 12/05/2020, 09:35

CV 1287/UBND-LDTBXH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

 

               CV 1287/UBND-LDTBXH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 THEO NGHỊ ĐỊNH 02/2020/NQ-HDND NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN (xem thông tin chi tiết)

              Biểu mẫu đính kèm : (Tải về tại đây)

              


Số lượt người xem: 26Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: