Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thứ 3, Ngày 03/03/2020, 16:50

QUẬN 6- TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

 

Để chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch số 210-KH/QU ngày 25 tháng 11 năm 2019 về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 222-KH/QU ngày 10 tháng 02 năm 2020 về tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt là dự thảo Báo cáo chính trị).

Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia quyết định những vấn đề lớn của quận; nắm vững những vấn đề cơ bản và tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị với phương châm: thẳng thắn, trung thực, trên tinh thần xây dựng.

Các ý kiến góp ý được phân định, tổng hợp theo nhóm nội dung, vấn đề được hướng dẫn theo trình tự tiêu đề trong dự thảo Báo cáo chính trị, các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất. Việc tổng hợp nội dung góp ý phải chú ý đến việc khái quát, cụ thể, làm rõ xu hướng của các loại ý kiến đối với những vấn đề thảo luận; các kiến nghị, đề xuất phải được ghi nhận, tập hợp đầy đủ. Cán bộ được giao nhiệm vụ tổng hợp ý kiến đóng góp phải có năng lực tổng hợp, nắm vững những vấn đề trọng tâm của dự thảo Báo cáo chính trị. Giao Văn phòng Quận ủy chịu trách nhiệm tổng hợp chung toàn bộ các ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị để báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy; đề xuất những đơn vị cần thực hiện các báo cáo giải trình theo ý kiến góp ý.

Phương pháp thực hiện lấy ý kiến:

1.     Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức thảo luận góp ý dự thảo Báo cáo chính trị

Đại hi đảng b, chi b cơ s tho lun, góp ý d tho Báo cáo chính tr; Đảng ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị (hướng dẫn đính kèm).

Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý phải được hoàn chỉnh để Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng cấp cơ sở trình Đại hội Đảng cấp mình thông qua; sau đó hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp gửi về Quận ủy (qua Văn phòng Quận ủy) chậm nhất 05 ngày sau khi kết thúc Đại hội.

2. Gửi dự thảo Báo cáo chính trị xin ý kiến góp ý của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách quận 6, các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, các sở, ngành, Mặt trận - đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan (thực hiện trong tháng 02/2020).

3. Tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị (thực hiện trong tháng 3 năm 2020), cụ thể:

- Hội nghị các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy các khóa.

- Hội nghị các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí.

- Hội nghị các cá nhân tiêu biểu trong Mặt trận - Đoàn thể, trí thức, tôn giáo, dân tộc.

- Hội nghị góp ý của các ban Thành ủy, Mặt trận - Đoàn thể, sở, ngành thành phố liên quan.

4. Công bố dự thảo Báo cáo chính trị trên Tuần tin Quận, Trang thông tin điện tử Quận lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân (thời gian góp ý từ ngày 17/02/2020 - 20/3/2020).

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Quận 6, Trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Rất mong nhận được sự đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân; những ý kiến đóng góp xin gửi về tại mục góp ý văn kiện Đại hội hoặc mail: vhtttt.q6@tphcm.gov.vn.

                                                                                                            D.A


Số lượt người xem: 188Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: