Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thứ 2, Ngày 09/03/2015, 15:20

PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ X (NHIỆM KỲ 2010 - 2015)


Số lượt người xem: 348Bản in Quay lại
Xem theo ngày: