Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 2, Ngày 08/11/2021, 10:20

QUẬN 6 TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THÁNG CAO ĐIỂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2021 “NĂM XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ”

 

Tiếp tục thực hiện Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với chủ đề “Cam kết, trách nhiệm và hành động” theo chỉ đạo của thành phố, Ủy ban nhân dân quân 6 tiếp tục triển khai nội dung trên từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021 với 03 nội dung chính:

Thứ nhất, tổ chức thực hiện Tuần lễ “Không hẹn” trong Tuần lễ thứ 2 của Tháng 11 năm 2021, từ ngày 07 tháng 11 năm 2021 đến ngày 13 tháng 11 năm 2021 tại Bộ phận Một cửa quận, phường; thực hiện tiếp nhận và giải quyết ngay (không viết biên nhận, giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả) đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận có hẹn trả kết quả không quá 03 ngày theo quy định.

Thứ hai, cam kết thực hiện giải quyết thủ tục hành chính sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn trong thời gian diễn ra Tháng cao điểm.

Thứ ba, thực hiện chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ./.

Ngọc Hà


Số lượt người xem: 6Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: