Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 2, Ngày 23/07/2018, 13:45

SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 

Chiều 13/08/2018, UBND Quận 6 tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018. Đến dự có Ông Huỳnh Công Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố; Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Ông Huỳnh Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND quận.

UBND quận đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 đảm bảo nội dung, thời gian theo yêu cầu của UBND thành phố; kịp thời triển khai các kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương. Theo đó, đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đúng tiến độ, đúng thẩm quyền nội dung và hình thức theo quy định; các đơn vị đã giảm thời gian giải quyết đối với thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng chỉ quy hoạch, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Kể từ 01/01/2018 đến nay, quận không có hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, quá hạn. Đồng thời, sát nhập Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 6; công tác quản lý biên chế được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, dân chủ và đúng theo quy định pháp luật; các đơn vị đã chủ động sắp xếp tổ chức, phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu công việc, theo vị trí việc làm; duy trì hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ 7 hàng tuần; chủ động xây dựng kế hoạch mở rộng và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan Nhà nước.

 

Ông Huỳnh Công Hùng- PGĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo thành phố và quận nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính; đồng thời đề nghị nghiên cứu cách thức, nội dung, thời điểm tuyên truyền phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi, trang bị kiến thức nghiệp vụ cho đội hình Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 hoạt động hiệu quả; tăng số lượng nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; tiếp tục rà soát, nâng cao trình độ, chuyển đổi vị trí công tác của đội ngũ cán bộ đạt hiệu quả gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của cán bộ trong thực thi nhiệm vụ.

Dịp này, UBND quận khen thưởng 17 tập thể có thành tích tốt trong công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2018.

 

                           

CN

 


Số lượt người xem: 82Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

      Xem theo ngày: