Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 7, Ngày 04/03/2023, 16:10

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2022

 

Vừa qua, Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trọng điểm về giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn quận. Đến tham dự và chủ trì hội nghị có ông Lê Thanh Bình – UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban giảm nghèo bền vững Quận; cùng đại diện lãnh đạo ban ngành, đoàn thể Quận, thành viên Ban giảm nghèo bền vững quận và 14 phường.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Kim Phúc - Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận cho biết, thời gian qua Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn Quận luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Hiện nay, Quận 6 có 1.429 hộ nghèo với 5.945 nhân khẩu, chiếm 2,20%/ tổng hộ dân và 1.092 hộ cận nghèo với 4.482 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,68%/tổng hộ dân. Qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, trong năm 2022 Quận 6 đã kéo giảm 560 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 140% so với chỉ tiêu; kéo giảm 402 hộ cận nghèo, đạt tỷ lệ 160,80% so với chỉ tiêu và không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công.

Bên cạnh đó, Quận tập trung tăng cường xã hội hóa và huy động mạnh mẽ các nguồn lực hỗ trợ cho chương trình; các chính sách hỗ trợ giảm nghèo được thực hiện kịp thời và đúng đối tượng, tạo đồng thuận của người dân đối với chương trình giảm nghèo bền vững. Trong năm đã hỗ trợ cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo cho 1.293 hộ, cho vay giải quyết việc làm 4.607 hộ và cho vay học sinh sinh viên khó khăn 579 trường hợp; trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho 3.386 học sinh, sinh viên hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 3 tỷ đồng, chăm lo 579 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ với số tiền hơn 1 tỷ đồng; cấp 6.145 thẻ BHYT cho thành viên hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo; giới thiệu việc làm cho 218 lượt thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua 5 sàn giao dịch giới thiệu và giải quyết việc làm; hỗ trợ Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 36 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo với số tiền gần 842 triệu đồng.

Trong năm 2023, Quận 6 sẽ phấn đấu thực hiện giảm 0,69% tỷ lệ hộ nghèo và giảm 0,39% tỷ lệ hộ cận nghèo; không để hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công tái nghèo, tái cận nghèo; hỗ trợ kinh phí mua BHYT theo quy định cho 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, đồng thời triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo khác; tổ chức hội nghị giới thiệu, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Thanh Bình đánh giá cao các ban ngành, đoàn thể quận, phường trong việc thực hiện các giải pháp, từng bước giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống và thoát nghèo, góp thiết thực vào kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn Quận thời gian qua. Đồng thời, đề nghị toàn hệ thống chính trị Quận nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo đề ra; tiếp tục rà soát lại các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách của Nhà nước đến với người dân; tăng Tổ tiết kiệm, tổ chức tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo và Tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo bền vững nhằm củng cố, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; thực hiện tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình giảm nghèo bền vững nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm thực tiễn; kịp thời nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua giảm nghèo bền vững.

Đinh Toản

 

 


Số lượt người xem: 1Bản in Quay lại
Xem theo ngày: