Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 7, Ngày 04/02/2023, 07:35

QUẬN 6 CÔNG NHẬN 14/14 PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

 

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 31 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành Quyết định số 244/QĐ-UBND công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Theo đó, có 10/14 phường đạt điểm tối đa 100/100 điểm.

          Xem chi tiết Quyết định số 244/QĐ-UBND tại đây./.

N.H


Số lượt người xem: 11Bản in Quay lại
Xem theo ngày: