Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 4, Ngày 10/08/2022, 15:10

QUẬN 6 TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTg

 

Căn cứ Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 01/6/2022 của Ủy ban nhân dân quận 6 về triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quận, ngày 27 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân quận ban hành Công văn số 2760/UBND-LĐTBXH tăng cường tuyên truyền chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trang Thông tin điện tử Quận 6 thông tin đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận được biết và kịp thời nộp hồ sơ theo thời gian quy định.

Theo đó, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân 14 phường thông tin đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn về thời gian Ủy ban nhân dân quận tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 15 tháng 8 năm 2022, quá thời gian này sẽ không tiếp nhận hồ sơ (các hồ sơ gửi sau thời gian này sẽ không được xem xét và giải quyết).

Xem Công văn số 2760/UBND-LĐTBXH tại đây./.

N.H

 


Số lượt người xem: 4Bản in Quay lại
Xem theo ngày: