Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 5, Ngày 07/07/2022, 11:10

THÔNG BÁO BÁO GIÁ TIÊU HỦY TÀI SẢN LÀ VẬT CHỨNG VỤ ÁN, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI BỊ KẾT ÁN TỊCH THU SUNG CÔNG

 

Căn cứ Quyết định số 3754/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân Quận 6 về phê duyêt Phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung công, Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 6 mời các Doanh nghiệp có chức năng tiêu hủy, có nhu cầu tham gi gửi báo giá dịch vụ về phòng Tài chính Kế hoạch Quận 6 trong 05 ngày làm viêc kể từ ngày đăng tin, cụ thể:

1. Tổ chức tiêu hủy 07 máy game không còn khả năng sử dụng:

- Máy game Rolex màu đen viền vàng, cao 75cm (máy có 12 máy nhỏ tương đương 12 người chơi): 1

- Máy game "Long Hổ" màu đỏ đen, cao 75cm, (máy có 08 máy nhỏ tương đương 08 người chơi): 1

- Máy game «bắn cá sắt» màu vàng, cao 75cm (máy có 08 máy nhỏ tương đương 08 người chơi): 1

- Máy game «bắn cá thần tài» màu vàng, cao 75cm (máy có 08 máy nhỏ tương đương 08 người chơi): 1

- Máy game «bắn cá cánh» màu vàng, cao 75cm (máy có 08 máy nhỏ tương đương 08 người chơi): 1

- Máy game «đặt thú» màu vàng, cao 75cm (máy có 07 máy nhỏ tương đương 07 người chơi): 2

  2. Thời gian tiêu hủy: trong tháng 7/2022

  3. Tài liệu có liên quan: Quyết định số 3754/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân Quận 6.

  4. Thông tin nhận báo giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 6, địa chỉ số 107 Cao Văn Lầu Phường 1 Quận 6- tầng 3, email: tckh.q6@tphcm.gov.vn

H.N

(Nguồn: P.TCKH)

 


Số lượt người xem: 19Bản in Quay lại
Xem theo ngày: