Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 5, Ngày 09/06/2022, 14:10

QUẬN 6 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SÔ 08/2022/QĐ-TTg NGÀY 28/3/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Nhằm triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người lao động đang làm việc và người lao động quay trở lại thị trường lao động, phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, góp phần ổn định tình hình lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế trên địa bàn quận, ngày 01/6/2022, Ủy ban nhân dân Quân 6 ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn quận 6. Trang Thông tin điện tử quận 6 đăng tải để bạn đọc theo dõi và liên hệ thực hiện hồ sơ khi cần thiết.

Xác định nguyên tắc bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, nội dung hỗ trợ; không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ, mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng; trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gồm hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệpHỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động, cụ thể:

Thứ nhất, hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp:

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn quận ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022; Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022; Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhàđược hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả: Hàng tháng.

Thứ hai, hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động:

          Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) có đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022; hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó; hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó; Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.  được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

          Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả: Hằng tháng.

Xem chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện TẠI ĐÂY./.

 


Số lượt người xem: 14Bản in Quay lại

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: