Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 5, Ngày 02/06/2022, 13:45

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTG NGÀY 28/3/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6


Số lượt người xem: 18Bản in Quay lại
Xem theo ngày: