Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 3, Ngày 24/05/2022, 16:15

TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CỦA SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC NGÀNH TƯ PHÁP

 

Vừa qua, Ủy ban nhân dân Quận 6 tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự buổi làm việc có ông Huỳnh Văn Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM; bà Lê Thị Thanh Thảo - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 6; cùng đại diện phòng, ban chuyên môn của Sở Tư pháp và lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp Quận 6.

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng Tư pháp quận 6 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tá ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, thời gian qua được sự chỉ đạo sâu sát của UBND quận, Phòng Tư pháp đã triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực tư pháp. Công tác tham mưu, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đi vào nền nếp; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã cơ bản thực hiện nghiêm túc; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng về cơ sở, quan tâm đối tượng đặc thù, địa bàn trọng điểm với nhiều hình thức phong phú đa dạng.

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận đã tổ chức hội nghị phổ biến các quy định liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức phiên tòa giả định chuyên đề “Phòng chống bạo lực gia đình” thu hút hơn 100 người tham dự; tổ chức tuyên truyền Luật Phòng chống ma túy thu hút hơn 3.000 thầy cô và học sinh tham dự.

Công tác hộ tịch, chứng thực được giải quyết kịp thời, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp được minh bạch, công khai, thực chất, đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách được tăng cường. Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phụ trách được thực hiện nghiêm túc. Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Tư pháp quận đã tiếp nhận và giải quyết 12.017 hồ sơ, trong đó có 1.147 hồ sơ cấp quận và 10.870 hồ sơ cấp phường trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời 143.841 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Chứng thực; phối hợp UBND 14 phường tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung liên quan công tác trợ giúp pháp lý cho 73 trường hợp. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tiếp công dân được duy trì nghiêm túc.

Tại buổi làm việc Quận 6 kiến nghị Sở Tư pháp TPHCM quan tâm hướng dẫn cụ thể việc sử dụng dữ liệu hộ tịch điện tử để cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch cho người dân; tổ chức tập huấn Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; có hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hộ tịch theo Đề án 06/TTG, phần mềm đăng ký hộ tịch trực tuyến của Bộ Tư pháp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm sâu sát của của lãnh đạo Quận 6 đối với công tác tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của Phòng tư pháp Quận 6 và đề nghị Phòng Tư pháp quận tiếp tục tham mưu UBND quận tăng cường quản lý Nhà trong công tác tư pháp, hộ tịch, nhất là lĩnh vực trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, giám định tư pháp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi và phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Đinh Toản


Số lượt người xem: 9Bản in Quay lại
Xem theo ngày: