Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 4, Ngày 15/09/2021, 22:15

UBND QUẬN 6 CHỈ ĐẠO TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI

 

Thực hiện Công văn số 2994/UBND-VP ngày 07/9/2021 của UBND thành phố, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Công văn số 3041/UBND-VP chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận, Trưởng Công an quận và Chủ tịch UBND 14 phường tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm doát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, cụ thể:

  Thứ nhất, tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Giấy đi đường của Công an Thành phố đã cấp trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CTTTg đến hết ngày 15/9/2021. Trong trường hợp có nhu cầu cấp đổi giấy đi đường, các đơn vị chủ trì, quản lý đối tượng cấp giấy đi đường theo Công văn 2800/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố chịu trách nhiệm thu hồi giấy cũ; tổng hợp, cập nhật danh sách mới gửi Công an thành phố để được cấp đổi. Về các nhóm đối tượng được phép lưu thông và biện pháp kiểm soát, thực hiện theo Hướng dẫn của Công an thành phố tại Thông báo số 3416/TB-CATP-PV01 ngày 06/9/2021.

Thứ hai, cho phép hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm; đội ngũ giao nhận hàng hóa (shipper) trong phạm vi Quận 6; cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế được hoạt động từ 6 giờ 00 đến 21 giờ 00 hàng ngày để đảm bảo phục vụ nhu cầu hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cho người dân.

Thứ ba, cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn, uống; cơ sở cung ứng dihcj vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập (có Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh) được phép hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi, các cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ”, chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến. Người giao hàng là các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ (shipper) phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch. Các cơ sở nêu tại mục này phải đăng ký kinh doanh với quận để được cấp Giấy đi đường theo Công văn 2800/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố; phải đảm bảo điều kiện người lao động đã tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine phòng, chống Covid-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19 tần suất 02 ngày/01 lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người đúng với hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo đó, UBND quận 6 giao Công an quận tăng cường chốt chặn, kiểm tra, tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện cấp giấy đi đường cho người lao động thuộc các hộ được phép kinh doanh. Giao Phòng Nội vụ quận tổng hợp danh sách nhu cầu cấp giấy đi đường và cấp đổi giấy đi đường của các đơn vị gửi Công an quận thực  hiện. Trên cơ sở tổng hợp danh sách đề nghị cấp giấy phép đi đường từ UBND 14 phường, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và chuyển văn bản gửi Phòng Nội vụ, tổ chức kiểm tra, giám sát UBND 14 phường trong việc xác nhận các trường hợp đủ điều kiện được phép kinh doanh. Giao UBND 14 phường hướng dẫn cho các hộ kinh doanh đủ điều kiện hoạt động cách thức đăng ký, kiểm tra và xác nhận điều kiện được phép kinh doanh của các hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý đồng thời tổng hợp lập danh sách gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch quận.

Xem chi tiết Công văn số 3041/UBND-VP của UBND quận 6 TẠI ĐÂY./.

  N.H


Số lượt người xem: 54Bản in Quay lại
Xem theo ngày: