Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnChủ Nhật, Ngày 12/09/2021, 21:10

QUẬN 6 PHÁT ĐỘNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “MỞ RỘNG VÙNG XANH TRÊN BẢN ĐỒ COVID -19”

 

 

Ngày 08 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Công văn số 3018/UBND-NV về việc tiếp tục tổ chức Phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid – 19 theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy.

Thời gian thi đua từ ngày ban hành văn bản đến thời điểm Quận 6 kết thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Phong trào thi đua dành cho tất cả các đối tượng là tập thể cơ quan, đơn vị, phường, khu phố, tổ dân phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình; các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn Quận 6.

Nội dung thi đua và tiêu chí đánh giá khen thưởng phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid – 19” thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng chỉnh phủ trên địa bàn quận 6 tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2021 và Công văn số 2530/UBND – TP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận 6, cụ thể:

1. Triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ, kéo giảm F0 (khu phố, phường, quận) trong cộng đồng.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận và sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo Quận về phòng chống dịch Covid-19.

3. Tăng cường tuyên truyền khách quan, trung thực, tích cực, kịp thời về công tác phòng chống dịch: tình hình dịch bệnh, các kết quả, biện pháp đã xử lý, dự báo tình hình dịch bệnh, các biện pháp ứng phó, kêu gọi, hướng dẫn người dân tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống.

4. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nắm chắc số liệu ca bệnh, thực hiện cách ly, phong tỏa, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm….

5. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người dân chủ động tham gia các công trình, phần việc phòng chống dịch phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện công tác, lao động, sản xuất; đảm bảo phản ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát.

6. Các đơn vị thi đua kéo giảm số ca phát sinh F0 trong cộng đồng hàng ngày để giảm cấp độ màu tùy theo từng địa phương, khu phố với mục tiêu xanh hóa toàn bản đồ COVID-19 của Quận 6

7. Tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính.

Xem chi tiết Kế hoạch số 269/KH-UBND TẠI ĐÂY./.

H.N

 


Số lượt người xem: 38Bản in Quay lại
Xem theo ngày: