Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 4, Ngày 21/10/2020, 14:30

QUẬN 6 TRIỂN KHAI PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM LÀM VIỆC NGẮN NGÀY

 

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức thực hiện việc mời chuyên gia vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (nếu có) được thuận lợi và đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định, Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Công văn số 2892/UBND-YT chỉ đạo triển khai phòng chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày, cụ thể:

1. Đề nghị Trung tâm Y tế quận:

- Tham gia thẩm định phương án lưu trú, làm việc, di chuyển … của chuyên gia tại các địa điểm trên địa bàn theo sự huy động của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố.

- Phân công bộ phận/người chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát y tế tại khách sạn, địa điểm họp, ký kết, nơi làm việc, địa điểm thực địa khi chuyên gia nhập cảnh vào làm việc.

- Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận 6 về các trường hợp chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày trên địa bàn (lưu trú, làm việc thực địa…) để chỉ đạo các đơn vị liên quan tham gia giám sát hoạt động của chuyên gia.

- Hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn môi trường đối với những địa điểm chuyên gia lưu trú, làm việc trong thời gian đến Việt Nam (theo địa bàn).

- Lấy mẫu xét nghiệm cho chuyên gia lần 1 (ngày 01) trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh và mỗi 2 ngày/lần kể từ ngày lấy mẫu lần 1 (ngày 03, ngày 05,… cho đến khi kết thúc thời gian lưu trú tại Việt Nam); lấy mẫu xét nghiệm lần cuối cho chuyên gia trước khi rời Việt Nam 01 ngày.

- Xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc hoặc xác định mắc COVID-19 theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Giao Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế quận, UBND 14 phường tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian có chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn ngày trên địa bàn.

H.A


Số lượt người xem: 79Bản in Quay lại

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: