Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 4, Ngày 21/10/2020, 11:00

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 

Ngày 18/9/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Tham dự có ông Lại Tấn Nghiệp – Phó trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận; cùng đại diện ban ngành, đoàn thể quận và hơn 150 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận 6.

Tham dự tập huấn, các học viên được tiếp cận những văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; được trang bị những kiến thức căn bản về nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động; việc xác định, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình lao động sản xuất; những quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; phương pháp xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh. Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục phòng ngừa; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động trong công tác bảo hộ lao động.

Thông qua hội nghị tập huấn, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

Đ.T


Số lượt người xem: 14Bản in Quay lại

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    Xem theo ngày: