Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 5, Ngày 30/05/2019, 10:45

TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

 

Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về tổ chức công tác tuyên truyền, tập huấn về áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn Q6 năm 2019.

Căn cứ Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về tổ chức Hội nghị tập huấn và tuyên truyền việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, tổ chức lễ ra mắt vào ngày 16/5/2019.

Bưu điện trung tâm Chợ Lớn mở “Văn phòng tư vấn dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả hồ sơ hành chính tại nhà” tại đại lý bưu điện Phường 14 địa chỉ số 178A1 Tân Hòa Đông, đối với các thủ tục hành chính như sau:

 

1. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

1.1.         Lĩnh vực Thành lập và phát triển doanh nghiệp

STT

Tên thủ tục

1

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

4

Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

5

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1.2.         Lĩnh vực Tư pháp hộ tịch

STT

Tên thủ tục

1

Đăng ký khai sinh

2

Đăng ký khai tử

3

Đăng ký giám hộ

4

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

2. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4

STT

Tên thủ tục

1

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

2

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

3

Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương

 

                                                                                                                                    D.A


Số lượt người xem: 56Bản in Quay lại
Xem theo ngày: