Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 3, Ngày 16/10/2018, 08:30

GIAO BAN TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA THÀNH PHỐ

 

 

Quận 6 tham dự giao ban trực tuyến công tác cải cách hành chính.

Chiều 02/10/2018, UBND TPHCM tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 9 tháng đầu năm 2018 về thực hiện công tác cải cách hành chính với chủ đề “Trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính” với các sở, ban ngành có liên quan và 24 quận, huyện do ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Tham dự giao ban có ông Ngô Thành Luông - Chủ tịch UBND quận; lãnh đạo ban ngành – đoàn thể; lãnh đạo 14 phường và các cán bộ công chức có liên quan.

9 tháng đầu năm, thành phố đã cơ bản hoàn thành các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính; chủ động cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử, thực hiện thủ tục kết hợp; tiếp tục tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; thường xuyên khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, kiện toàn bộ máy chính quyền, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước; từng bước củng cố hệ thống chính quyền cơ sở nhằm hoàn thiện chức năng quản lý Nhà nước và đảm bảo ổn định an ninh chính trị. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin theo quy trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp; mở rộng lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO điện tử, đã cải tiến lề lối làm việc, giúp lãnh đạo cơ quan đơn vị kiểm sát được quy trình chất lượng, thời gian giải quyết công việc.

Hội nghị còn chia sẻ cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính của Sở Công Thương, Thanh tra thành phố, UBND quận Thủ Đức, UBND huyện Bình Chánh, UBND xã Phước Kiểng - huyện Nhà Bè, UBND phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức cùng các đề xuất, kiến nghị của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Vĩnh Tuyến chia sẻ mục đích của nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm góp phần phát triển kinh tế thành phố nhanh và bền vững; xây dựng thành công chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh; nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp; chống phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, thái độ ứng xử. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế trong công tác cải cách hành chính trong thời gian qua, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, những biểu hiện của người đứng đầu chưa thực sự quan tâm đến công tác; đề nghị các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục quan tâm công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến để minh bạch, công khai, kịp thời thông tin, phản hồi các kiến nghị, đề xuất của người dân và doanh nghiệp.

 

NC 

 

 


Số lượt người xem: 95Bản in Quay lại
Xem theo ngày: