Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Chính quyềnThứ 6, Ngày 27/07/2018, 10:40

QUẬN 6: PHÁT HUY TINH THẦN NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

 

Sáng 26/7, Quận ủy Quận 6 tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 15 đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI (2015 - 2020) (ảnh). Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Thế Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Nửa nhiệm kỳ qua, với sự tập trung lãnh đạo, kiên quyết trong quản lý, điều hành, Đảng bộ, chính quyền quận đã thực hiện đảm bảo tiến độ đối với 10/12 chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, tạo sự thay đổi và chuyển biến căn bản trên mọi mặt của đời sống xã hội. Ba cụm Trung tâm thương mại - dịch vụ Bình Tây, Bình Phú và Phú Lâm phát triển ngày càng rõ nét. Diện mạo đô thị được đổi mới, khang trang và hiện đại hơn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, nổi bật là công tác giảm nghèo bền vững hoàn thành chương trình giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trước 01 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và trước 03 năm so với kế hoạch của thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định trong điều kiện tình hình chung có nhiều diễn biến phức tạp.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung, kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố, về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận. Công tác tổ chức cán bộ được tập trung; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được chú trọng thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác vận động nhân dân, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, các tầng lớp nhân dân đồng thuận hưởng ứng và tham gia tốt các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Kinh tế quận duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp”, các ngành dịch vụ chất lượng cao, các tuyến đường, khu vực kinh doanh chuyên ngành, đa ngành từng bước hình thành và phát triển. Quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực. Các công trình trọng điểm được quan tâm lãnh đạo, đảm bảo tiến độ. Đã triển khai 34 dự án, công trình đầu tư công. Qua đó, có 8 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, 21 dự án công trình sẽ được triển khai và hoàn thành trong năm 2018, 2019 và 2020. Các công trình mời gọi đầu tư từng bước được hình thành và phát triển, góp phần thay đổi diện mạo đô thị quận rõ nét theo hướng văn minh, hiện đại.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường với trọng tâm là tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Trung ương về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05, của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội. Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là chi bộ, được tăng cường. Hoạt động của chính quyền ngày càng có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thế Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ và nhân dân Quận 6 trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị tập trung xác định và đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả những mặt còn hạn chế, tồn tại để tiếp tục phát huy sức sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân Quận. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và 03 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo để hoàn thành đạt và vượt 12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Anh Hoàng

 


Số lượt người xem: 92Bản in Quay lại
Xem theo ngày: